Har du styr på dine push kanaler? Og endnu vigtigere; har du styr på den afledte trafik, der kommer herfra? Når dit brand investerer i markedsføring på kanaler såsom Facebook og Instagram via. influencers og lignende, så er det enormt vigtigt, at den værdifulde interesse, der kommer herfra, samles op i andre kanaler. Ellers udnytter I ikke det fulde potentiale for den trafik, som I har investeret i – og det er ærgerligt og koster mange penge.

Hos Kvantum har vi oplevet mange kunder, der investerer store beløb i f.eks. influencer marketing på et medie som Instagram. Men når de mange potentielle kunder, der er blevet eksponeret for annonceringen, derefter tager deres søgen efter brandet over på eksempelvis Google, så udnyttes potentialet her ikke til fulde. Det gør det ikke, fordi man ikke har været klar over at prioritere andre kanaler end den, der i udgangspunktet annonceres på. Derfor vil I gøre klogt i at have for øje, hvor den afledte trafik fra en given annoncering ender henne, og hvordan den samles bedst muligt op.

Og hvad mener vi med at “samle op”? Her taler vi om den videre brugerrejse, som starter efter, at brugeren er blevet eksponeret for jeres annoncering i en given kanal. Hvad gør brugeren som det næste? Og hvad kan du gøre for at samle brugeren op lige netop der, hvor de er, og få dem til at konvertere*? Den indsigt vil vi rigtig gerne hjælpe dig med.

Uudnyttet potentiale er lig med tabt fortjeneste for dit brand

Vi har set flere eksempler på uudnyttet potentiale blandt vores kunder. Vi ser, at kunderne i en periode investerer i influencer marketing på Instagram, som opnår et højt antal eksponeringer, men når man ser på brandede Googlesøgninger (dvs. brugere der aktivt søger efter brandets navn på Google), så viser potentialet sig ikke at være fuldt udnyttet. I grafen her kan det nemlig ses på de lyserøde bjælker, hvor højt potentialet for brandede Googlesøgninger har været i Danmark i perioden vs. de blå bjælker, der viser, hvor mange eksponeringer på brandede søgninger, en given kunde har haft i perioden. Her bliver det tydeligt, at kunden med (stor) fordel kunne have investeret mere i Google annoncering og dermed opnået det fulde potentiale for brandede søgninger, som i sidste ende ville have ledt til flere salg. Når brugere foretager brandede søgninger, er det som regel fordi, at de er nået så langt i researchfasen, at de er klar til at gøre et køb. Den tabte omsætning i perioden på Google Ads beregnes til at være 20% af den samlede omsætning fra annonceringen. Det er et potentiale, som er rigtig ærgerligt at miste.

Den afledte effekt fra dine influencer indsatser er guld værd

Nu har vi talt om vigtigheden i at samle den afledte trafik op fra en annoncering i én kanal og kanalisere den over i en anden. Men her er det vigtigt også at tale om den afledte effekt, som jo er hele idéen med at annoncere – fordi i sidste ende handler det om øget omsætning. Når det så er sagt, er det vigtigt at nævne, at effekt også kan vise sig på andre måder end blot øget omsætning her og nu. Den kan for eksempel også vise sig i form af nye følgere på et givent socialt medie. Og hvad stiller man op med dem? De nye leads er guld værd i forhold til at udbrede kendskabet til jeres brand, men her skal man også være skarp på, hvordan man som brand får størst gavn af disse. Der findes et hav af forskellige muligheder for at udnytte nye indsamlede leads, men det er individuelt fra brand til brand, hvad der giver mest mening. For eksempel kan e-mail marketing være en god mulighed for at gå videre med nye leads. Det kan også være andre annonceringsformer på de sociale medier såsom retargeting, hvor man forsøger at nå en bestemt målgruppe, som eksempelvis før er blevet eksponeret for en af jeres kampagner. Vi hjælper gerne jeres brand med at få mest muligt ud af den effekt, I har opsamlet fra annoncering. Der er ingen tvivl om, at I skal og bør optimere på den afledte effekt, der kommer ind, så jeres brand kommer hele vejen rundt og opsamler al det potentiale, der er, frem for at stå med uudnyttet omsætning. Det er skønne spildte investeringer på annoncering, som i udgangspunktet kan være god, men som kan gøres langt bedre.

* konvertering = klik der leder til salg

Gode råd til hvad du kan gøre for at samle op og nå flere potentielle kunder

  • Du skal vide, hvornår dine influencere går live og med hvilket produktfokus.
  • Sørg for at have produktet i fokus på dine pull kanaler (der skal være synergi mellem kanalerne).
  • Du skal sørge for at afdække hele interessen på Google.
  • Du skal opsamle dem, der ikke afslutter deres køb ved check-out og målrette gennem e-mails og nyhedsbreve.
  • Tilmeld nyhedsbrev ved checkout for at arbejde på returnerende kunder.