Amazon PPC

Ligesom Google har Amazon en intern annonceplatform, som giver forskellige muligheder for at øge produkternes synlighed i søgeresultaterne eller på relaterede produktsider. Amazon tilbyder forskellige kampagnetyper og annonceformater til Seller og Vendor. Annoncerne målrettes udvalgte søgeord, produktkategorier eller specifikke produkter. For både Seller og Vendor er det et krav, at produkterne har vundet Buy Boxen for at kunne markedsføres via Amazons annonceplatform. Betalingsmodellen for alle kampagnetyper er Pay-Per-Click, så man betaler for hvert klik på annoncen.

Kampagneopsætning

På Amazon er det muligt at oprette både manuelle og automatiske kampagner. De forskellige kampagnetyper retter sig mod forbrugere i forskellige stadier i salgstragten. I Seller Central findes der som udgangspunkt to kampagnetyper:

  • Sponsored Product Ads

Sponsored Products bruges til annoncering af udvalgte produkter i søgeresultatet eller som anbefalede produkter på produktsider. Annoncerne målrettes søgeord eller specifikke produkter og produktkategorier.

  • Headline Search Ads

Headline Search Ads er en form for banner placeret i toppen på den første side i søgeresultaterne. Annoncen består af tre udvalgte produkter, headline og logo. Denne kampagnetype kan kun målrettes søgeord.

I Vendor Central har sælgere derudover adgang til en yderligere kampagnetype:

  • Product Display Ads

Product Display Ads vises under Buy Boxen på produktsider. Disse annoncer kan målrettes efter specifikke produkter eller interesser. Sælgeren kan selv vælge billeder og overskrift til annoncen.

Kampagnetracking

Amazon har sit eget interne trackingmodul, Ad Analytics, som sælgere kan bruge til at holde øje med deres kampagner. Her samler og visualiserer Amazon data om f.eks. omsætning genereret gennem annoncering, antal køb og annonceomkostninger. Derudover er Advertising Cost of Sales (ACoS) et af de vigtigste parametre, som bruges til at vurdere, hvor effektivt annoncebudgettet for betalt annoncering bliver brugt, og dermed hvorvidt annoncerne er profitable eller ej.

Tracking- og analysemulighederne i Amazons eget modul er dog begrænsede og skal som regel suppleres med en række eksterne tools.

Optimering

Det er vigtigt, at kampagnerne løbende optimeres i forhold til forbrugernes adfærd og aktuelle markedstendenser. Hoveddelen af kampagneoptimering på Amazon består af optimeringer på søgeordene ved at ekskludere termer, som produkterne ikke ønskes at eksponeres på eller ved at tilføje nye relevante søgeord.

Desuden skal budpriserne på de enkelte søgeord og budgetallokering mellem de forskellige kampagner løbende rettes til for at sikre en optimal udnyttelse af budgettet.

Kunder

Nedenfor er et udsnit af de kunder vi dagligt hjælper, med at indfri deres ambitiøse målsætninger for vækst, på tværs af de nordiske og internationale markeder

Decadent E-commerce case

Decadent Copenhagen
Services: SEO, Google Ads & Shopping
Märkte: Norden & Deutschland

Tres Bien E-commerce case

Très Bien
Services: Google Shopping & Google Ads
Markeder: UK & USA

NN07 E-commerce Case

NN07
Services: Google Ads, facebook & Google Shopping
Märkte: Norden, UK & Deutschland

Sun Buddies E-commerce case

Sun Buddies
Services: Google Shopping & Google Ads
Märkte: UK & USA

Maria Black Jewellery E-commerce Case

Maria Black
Services: SEO, Google Ads, Google Shopping & Facebook
Märkte: Norden, UK, USA, Deutschland, Frankreich & Australia

Vil du høre mere om at være kunde hos Kvantum, og se hvilke resultater vi vil kunne lave for jeres virksomhed, så kontakt os

Kontakt os