Google Ads

YouTube

Som verdens næststørste søgemaskine besidder YouTube et enormt stort potentiale for mange virksomheder og annoncører. YouTube besøges hver måned af over 1 milliard mennesker, der tilsammen bruger mere end 6 milliarder timer på at se videoer (kilde: Google). Over halvdelen af YouTubes videoer ses i dag på mobilen. Det giver virksomhederne rig mulighed for at interagere med potentielle kunder og levere relevant indhold på det rette sted og det rette tidspunkt – selv når målgruppen er på farten.

YouTube bør overvejes af både B2C- og B2B virksomheder. Hvad enten målgruppen bruger YouTube som informationssøgning eller ren underholdning er der uanede muligheder for branding og annoncering, hvis man formår at bruge de rette segmenter og kommunikere de rette budskaber.

Fordele ved YouTube annoncering

  • Billige videoafspilninger til en relevant målgruppe
  • Høj brandingværdi
  • Mulighed for at anvende Googles gode segmenteringsmuligheder i kombination med remarketinglister
  • Brugerne husker og interagerer oftere med videoer end med tekstindhold

Med YouTube annoncering har du fuld kontrol over dit annonceringsbudget. Ved at opsætte daglige budgetter kan man let og overskueligt kontrollere omkostningerne. Man betaler kun, når der interageres med annoncen, eller hvis brugerne ser mere end 30 sekunder af annoncen. Er annoncen kortere end 30 sekunder, betaler man for visningen, hvis hele videoen afspilles.

På samme måde som med Google Ads, sætter man et maksimalt bud for det man ønsker at betale for et engagement fra målgruppen. Ved YouTube annoncering anvender man CPV (Cost-per-view), hvor en maksimal pris per afspilning angives. CPV’en afhænger af segmenteringen og konkurrencen.

Segmenteringsmuligheder

På YouTube og Googles display netværk er der uanede segmenteringsmuligheder, og valget afhænger af, hvor og hvordan man vil henvende sig til sin målgruppe. Man kan f.eks. vælge målgruppe ud fra følgende:

  •      Søgeord – Vis annoncer til brugere, der søger på bestemte søgeord på YouTube
  •      Demografi – Find din optimale målgruppe ud fra demografiske kriterier som køn og alder
  •      Geografisk placering – Indsnævr din målgruppe ud fra geografisk placering
  •      Emner – Nå brugere, der ser videoer kategoriseret ud fra bestemte emner
  •      Interesser – Nå brugere med bestemte interesser
  •      Remarketing – Nå brugere som tidligere har en specifikt adfærd på virksomhedens website  

Annonceringsformater

YouTube har forskellige annonceringsformater – herunder In-stream/ video discovery annoncer og bumper ads. Valget af annonceformat afhænger af dit marketingmål, din målgruppe og dit budget.  

TrueView videoannonceformater

Der findes to forskellige TrueView-annonceformater: In-stream- og video discovery annoncer.

In-stream annoncer

In-stream annoncer kan vises før, under eller efter andre videoer på YouTube. De første 5 sekunder af videoen kan ikke slukkes, hvorfor det er meget vigtigt, at man har sit primære budskab samt viser afsenderen helt i starten af videoen. Man har rig mulighed for at fange og fastholde målgruppens interesse, så det gælder om at udnytte den plads og tid man har.

Denne type annonce er ideel til at skabe bevidsthed om sit brand og sine produkter, når målgruppen ser relaterede videoer på YouTube.

Video discovery annoncer

Video discovery annoncer vises de steder på YouTube, hvor brugerne går på opdagelse. F.eks. i søgeresultaterne, hvor almene YouTube-videoer relateret til den angivne søgning også fremgår. Annoncen fremstår med et miniaturebillede som enhver anden video, og udsendelsesmæssigt er det eneste kendetegn på en video discovery-annonce, at der fremgår en lille gul label under videoen med teksten ”annonce”.

Denne annoncetype kræver, at brugeren udviser interesse og aktivt klikker på annoncen før den afspilles. Annoncøren betaler, når en bruger klikker på miniaturebilledet og ser videoen.

Bumperannoncer

Bumperannoncer er korte videoer, der afspilles før, under eller efter en anden video på YouTube eller på Googles display netværk. Videoannoncen skal vare 6 sekunder eller mindre, og brugerne har ingen mulighed for at slukke annoncen, men må se den til ende.

Denne annonceringsform anvender CPM-budgivning (cost-per-thousand impressions), dvs. annoncøren betaler hver gang en annonce vises 1.000 gange. Dette annonceformat er ideelt, når du gerne vil nå bredt ud, og har et kort og fængende budskab.