I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors

At være til stede lokalt bliver i 2019 kun vigtigere

Google bliver ved med at komme med nye features der gør, at man som forbruger får så meget information som muligt direkte i Google, og derfor ikke behøver besøge virksomhedens hjemmeside. Det er derfor vigtigt at man som virksomhed er med på bølgen, og at man optimerer sin forretning således at potentielle kunder vælger den frem for andre, baseret på forretningens visning i local pack og google my business (GMB). Nedenfor ses udviklingen indenfor de seneste 2 år, og hvor ofte forbrugerne anvender internettet til at finde en lokal virksomhed. Stigningen fra 2017 til 2018, hvor folk søger dagligt efter en lokal virksomhed – er stor! Det må formodes at stigningen kun bliver højere i 2019. Det er derfor vigtigt som virksomhed at være til stede og up to date med Lokal SEO.

I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors

I nedenstående cirkeldiagram ses fordelingen over hvilke ranking factors der spiller den største rolle i 2018, og som vil være ligeså, hvis ikke mere, betydningsfulde i 2019. Dette er baseret på en undersøgelse lavet af whitespark. Her fremgår det at GMB står for 25% af rankingen, og at der har været en stigning på 32,14% over de seneste 2 år.  Der er derfor også grund til at forudsætte at GMB bliver ligeså vigtig i 2019. Også Reviews har en stor andel af kagen. Det er med en andel på 15% og med en stigning på næste 17,59% siden 2017, og faktisk en stigning på næsten 43% over de seneste 3 år. Hvorimod citations som har 16% i den samlede andel også har oplevet en nedgang set over de seneste 3 år på 19%, og derfor ikke skal ses som et nyt indsatsområde i 2019 (dog ikke sigende det ingen betydning har). 

I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors

I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factorsI 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors

I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors
 
GMBs nye features

For at få de bedste resultater med GMB, er det vigtigt at ens GMB-konto er opdateret og afspejler korrekt information. Derudover opnås højere placering på i de lokale søgeresultater, hvis man anvender de forskellige features som GMB tilbyder. Når man snakker om GMB, er det vigtigt at være bevidst om at GMB er et sted hvor potentielle kunder (desværre også konkurrenter) kan vurdere og kommentere på ens virksomhed. Man skal derfor hele tiden holde øje med ændringer i fx forhold på stedet (er det kørestolsvenligt, kan man få alkohol, vegetar-muligheder m.m), eller står jeres virksomheds navn stadig korrekt – da alle kan ændre på disse oplysninger uden jeres konsensus.  

Nogle af de nye features i GMB som har stort potentiale, er business post og Q&A. 

GMB posts

Business post er en ranking factor! Det er med til at gøre din GMB så synlig som mulig. Business post er en et opslag du poste på din GMB konti. Det kan være tilbud, events, produkter, konkurrencer eller information. Se business post som gratis reklameplads på Google. Der tilføjes både tekst og billede eller video til din post. En post eksistere i 7 dage, hvorefter den forsvinder. Hos Kvantum råder vi derfor vores kunder til at lave en ny post hver 7. dag.   

Q&A i GMB

Der er flere og flere forbrugere som benytter sig af Q&A sektionen i GMB. Her stiller potentielle kunder spørgsmål som fx “hvornår har I åbent juleaften?” Eller “kan jeg bestille bord til 6 personer på lørdag?”. Oftest står disse spørgsmål ubesvaret eller local guides svarer på disse (desværre nogle gange forkert). Det er vigtigt for en god brugeroplevelse, at hjælpe forbrugere med deres forespørgsler. Selvom det ikke er en feature der er så stor i Danmark endnu, så vil vi stadig anbefale vores kunder at holde øje med disse spørgsmål, og løbende tager stilling til om det er nogle I som virksomhed bør svare på. For at gøre det nemmest muligt for virksomheden, er det også muligt i denne Q&A-sektion at uploade en “guide til oftest stillede spørgsmål”. Der er mange virksomheder der allerede har sådan en liste på sin hjemmeside, så det handler bare om at publicere den i GMB. Har din virksomhed endnu ikke en oversigt over de mest stillede spørgsmål, kan denne Q&A sektion også være med til at give en indikator for, hvilke spørgsmål der går igen, og hvilke der kunne være relevante at komme ens potentielle kunder i forkøbet med. Det sparer både dem, og jer tid! 

Reviews

Som nævnt er endnu en vigtig ranking factor – reviews. Disse google reviews vises bl.a. i local pack men også i virksomhedens GMB. En brugerundersøgelse fra Bright Local, viser vigtigheden af reviews når brugerne skal vælge deres næste shopping-destination eller restaurantbesøg.
  • 86% af kunderne læser anmeldelser for lokale forretninger. 
  • Forbrugere læser i gennemsnit 10 online anmeldelser, inden de føler, at de kan stole på en lokal virksomhed. 
  • 40% af forbrugerne vurderer kun anmeldelser lavet indenfor de sidste 2 uger. 
  • 57% af forbrugerne vil kun anvende en lokal virksomhed, hvis den har fået mindst 4 stjerner.
  • 80% af 18-34 årige har skrevet en online anmeldelse. 
  • 91% af 18-34 årige stoler på online anmeldelser ligeså meget som personlige anbefalinger.  
  • 89% af forbrugerne læser virksomhedens svar på reviews. 
Selvom denne undersøgelse ikke afspejler kun det danske marked og danskernes adfærd på Google (da vi oftest er bagud med disse tendenser ift det amerikanske marked), er det stadig relevant da det viser en overordnede tendens til vigtigheden af reviews fremadrettet. Især er det sidste punkt vigtigt at se på (89% af forbrugerne læser virksomhedens svar på reviews). Det er det, fordi det er her man nemt og overskueligt som virksomhed selv kan gøre en indsats. På cirkeldiagrammet nedenfor ses det at 27% af de adspurgte forbrugere altid læser online anmeldelser og kun 14% aldrig gør.
 
I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors
 
Nedenstående søjlediagram viser at det er de 55+ som ikke læser anmeldelserne. Hvorimod de andre aldersgrupper som regel altid læser anmeldelserne. Det viser sammen billede som generelt ses når der snakkes digital adfærd, hvor den yngre målgruppe er mere villig til at anvende nye tiltag og muligheder online. Det vil for de fleste derfor være meget relevant at imødekomme målgruppes behov, og satse mere på Google Reviews som en del af en Lokal SEO-strategi. 
 
I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors
 
Som virksomhed behøver det ikke være så krævende at sørge for at få gode anmeldelser. En stor del af det, er at svare kunderne. Dette behøver ikke være så krævende, hvis det er en proces der sker løbende. Det er ikke kun rart for kunderne, men det giver også virksomheden, mulighed for at kommunikere med fx en utilfreds kunde og forklare omstændighederne omkring den dårlige anmeldelse. Reviews gør 2-vejs kommunikation mulig online – mellem firma og kunde. Ved at svare på disse, er det heller ikke sikkert at en dårlig anmeldelse går ud over den næste forbrugers overvejelser om valg af virksomhed. 
 
Reviews er en local search ranking factor. Herunder er der samlet nogle af de handlinger man kan udføre for at udnytte det fulde potentiale for reviews. 

A quick to do list for reviews would be:

1. Work on getting more Google reviews (obviously). Ask every customer.
2. Encourage keywords in the reviews by asking customers to mention the specific service or product in their review.
3. Respond to every review. 
4. Don’t only focus on reviews. Actively solicit direct customer feedback as well so you can mark it up in schema/JSON and get stars in the search results.
5. Once you’re killing it on Google, diversify and get reviews on the other important review sites for your industry (but also continue to send customers to Google). 
 Kilde: Shaw, Darren (2018) 
 
Reviews er en ranking factor i søgeresultaterne! Men det man som virksomhed helst vil have er selvfølgelig konverteringer. Og her er anmeldelser også værdifulde – fordi mange positive anmeldelser vil få den næste potentielle kunde til at vælge lige præcis jeres forretning – og det må siges at være selve målet!

Aflslutningsvis

Vi håber, at denne skrivelse giver virksomhedsejere med en fysisk placering mod på at arbejde mere aktivt med Lokal SEO i 2019, her især GMB og Reviews. Det kræver ikke så meget, og generelt er det bare vigtig at være bevidst omkring vigtigheden af de nye tiltag som Google konstant tilføjer. Google ønsker hele tiden at inkludere brugeren mere og mere i virksomheders performance både online og fysisk. Husk at gode anmeldelser online, hænger samme med den gode oplevelse i den fysiske forretning. Lokal SEO binder de to ting sammen, og potentielle kunder ønsker gennemsigtighed og ærlighed fra virksomheden – de vil stole på at det der formidles er korrekt! Hvis virksomheden ikke interagere med sine kunder, så interagere kunderne med hinanden, og i som virksomhed får derfor ikke noget talerør. Det er vigtigt at være til stede, og proaktivt sørge for at kunderne kommer igen, og/ eller vælger jer frem for konkurrenterne.

Eksterne kilder: 

https://moz.com/blog/2018-local-search-ranking-factors-survey
https://moz.com/blog/local-search-ranking-factors-today-takeaways-future
https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/
https://moz.com/blog/how-to-optimize-your-google-my-business-listing
https://searchengineland.com/google-posts-decline-in-traffic-leave-many-to-wonder-if-strategy-is-worth-the-time-309517

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53 77 15 54
LinkedIn

I 2019 skal der satses på Google My Business og Reviews som Local ranking factors