Morgenmøde: eCommerce-marketing i et dataperspektiv: Kampen om kunderne uden dataindsigt

Hvad gør man som onlinevirksomhed, når de data man førhen var afhængige af, pludselig ikke giver mening mere?

Kvantum inviterer til morgenmøde 12. december, hvor vi sætter fokus på den måde verden hastigt forandrer sig i relation til opsamling og brug af data. Informationsniveauet er højt og skrækscenarierne mange på både LinkedIn og i dagspressen: Fra 3. part til 1. part data, server side, betaling i Meta, compliance, GA4 diskrepans, data-tab mv. Hvad er op og ned og hvordan skal du som eCommerce- og/eller marketingansvarlig forholde dig? Hvad er forretningskritisk at løse i Q1 og hvad kan vente?

Daniel Varberg Head of data and insights og CEO, Martin Jagd Graeser stiller skarpt på udviklingen inden for data og dataanalyse og hvordan dataindsigt kan forbedres. Hvordan forholder man sig til en nær fremtid, der kræver, at du ejer dine egne data?

Morgenmøde: eCommerce-marketing i et dataperspektiv: Kampen om kunderne uden dataindsigt

Hvornår

12. december 2023 Kl. 08.30 – 09.45

Hvor?

Kvantums kontor i Store Kongensgade 81B, 1264 Kbh. K

Tilmelding

NB.: Da der er begrænsede pladser, så tilmeld dig i dag til martin@kvantum.com med følgende informationer:

Navn / Efternavn
Titel
Virksomhed
Mail