Opdeling af Google Shopping kampagner

Google Shopping er et af Googles mange annonceformater. Det der gør Google Shopping unik i forhold til de almindelige search og display bannerannoncer er, at Google Shopping giver annoncørerne mulighed for at annoncere på Google Search (Intent Search), men med både tekst og billeder (Google Display). Annonceformattet blev lanceret i 2002, men først i efteråret 2013 kunne vi i Danmark bruge Google Shopping i efteråret 2013. Siden da er Google Shopping annoncer blevet mere og mere populære – og det er med god grund. 

Google Shopping giver webshops mulighed for at er annoncere med en kombination af billede og tekst, og derved opnår man en kombineret effekt af den meget kraftfulde “Intent” søgning som kendetegner AdWords. Dette kombineres samtidig med annoncørens egne billeder af produktet, som er let for brugerne at genkende.

Dette gør det mere simpelt at annoncere for et givet produkt og øger dermed muligheden for at høste salg og øge sin omsætning på det pågældende produkt. Er man synlig på Google Shopping kan man samtidig også være synlig på de almindelige tekstannoncer på Googles søgeresultatside. Dermed kan man opnå dobbelt så meget synlighed, som hvis man kun har enten Shopping eller almindelige tekstannoncer.

Nye muligheder og begrænsninger

Når man arbejder med Google Shopping bruger man ikke keywords til at definere, hvornår man vil vise annoncerne. I stedet bestemmer Google, hvornår annoncerne skal vises i forhold til de søgninger, brugerne foretager. Annoncerne vises når søgningerne er relevante i forhold til de tekster, der fremgår i produkttitler og produktbeskrivelser.

Arbejder man med Google Shopping skal man tænke alternativt i forhold til optimeringer, da man kun indirekte kan styre, hvilke visninger annoncerne får. Google styrer, hvilken søgninger, der trigger visninger af Google Shopping annoncer – og det betyder i mange tilfælde en høj trafikvolumen. Denne volumen skal så kvalificeres for at undgå irrelevant trafik og optimere ROAS.

For at optimere relevansen af trafikken, findes en række muligheder i AdWords som enten er bygget ind eller som indirekte kan bygges. De gennemgås i det følgende.

Negative Keywords

Negative keywords er din første hjælper til at kvalificere trafikken som du får ind igennem Google Shopping annoncer.

Negative Keywords fungere ligesom i normale kampagner og giver dig mulighed begrænse dine visninger på termer som du ikke vil vises på.

Eksempler:

Et eksempel på en tilfældig side kunne være: “Job” eller “Ansættelse” 

Hvis du er en E-commerce Website kunne disse termer være: “Rabatkode”, “Tilbud”, “Trustpilot” 

Hvis Google vælger at “parre” søgninger med dine shopping annoncer som ikke giver mening kan du bruge negative keywords til at få fjernes disse.

Styre søgninger med negative keywords

Ved at bruge negative keywords kan du styre hvilken kampagne eller annoncegruppe som du vil have dine søgetermer bliver parret med.

Hvis du har 2 kampagner hvor en søgning kan blive placeret, kan du lægge et søgeterm som negativ i kampagne 1 når Google laver beregning på hvor den skal vise dette søgeterm har du bestemt på forhånd, da du allerede har udelukket kampagne 1.

 
Lige så mange funktioner som et kinder æg 

Når man bruger negative keywords på denne måde har negative keywords nu 3 funktioner:

1. Blokere søge termer som ikke er relevant for din webshop.

2. Styre hvilken annonce gruppe som skal vise sine PLA

3. Virker som “Broad match”* keyword for hvilken søgninger som må vises i en given annonce gruppe

 
* meget broadmatch keyword.
 
Sidder du nu og tænker: “Så skal jeg til at lave et kæmpe set up med negative keywords?” skal du bare læse videre for det er her at kampagne opdeling bliver vigtig.

Prioritering af Kampagner

Prioritering af kampagner er en indbygget funktion i google shopping kampagne som gør at du kan styre hvilken kampagne som skal vises først.
Denne funktion har alene kun den funktion at du kan styre hvilken kampagne du vil vise, men hvis du kombinere den med negative keywords kan du nu styre hvilken søgninger som skal vises i hvilken kampagne.
 

Fordeling af brand / Generisk trafik

Hvis du havde en webshop som solgte en række af brands kunne denne løsning være noget.
 
Eksempel:
 
Du opretter 2 kampagner den ene første med “High Priority” den anden med “Medium Priority” 
 
Sådan som det er sat op nu vil kampagnen med “High Priority” køre til den ikke har mere budget. Derefter vil “Medium Priority”  kampagnen tage over. 
 
Sætter du nu de brands du sælger som negative i “High Priority” kampagne vises de aldrig der mere. 
 
Alle disse søgninger vises nu udelukkende i kampagnen med “Medium Priority”. 
 
 
Bestem kvaliteten
 
Ved at sætte din kampagne struktur sådan op kan du hurtig bestemme hvilken trafik som giver det største ROAS.
Bemærk at det kan også være at det er en type af søgninger som du ved der sælger bedst. Dette kunne være “tilbud”, “Størrelser” eller “farver” det er her at det er vigtigt at du kender din brugere og deres søgninger.

Opdel søgning i Ad Groups

Opdeling i annoncegrupper har en række fordele da det giver dig mulighed for at:
1. Bedre ud specefiering af hvilken produkter som tricker på hvilken søgninger
2. Bedre mulighed for at isolere profitable søgetermer
3. Isolering af produkter / produkt typer / brands
 
Hvis vi følger eksemplet fra før kunne vi oprette en annonce gruppe til hver af vores brands vi sælger.
 
Eksempel:
 
Generisk kampagne 
– Opdeling
 
Brands kampagne 
– Brand1
– Brans2
 
Derved får vi splittet vores søgetermer op i hver sin gruppe. Denne giver os et hurtigere overblik over søgetermer for hvert specifikke brand i stedet for at have dem i en bunke.
 
Vi kunne også dele vores produkter op i annoncegrupper på den måde gør vi det lettere at se om en produktgruppe performer bedre end en anden.
 
Eksempel:
 
Til Sidst kan man også lave en kombination:
 
Brand 1:
– Produkt type 1
– Produkt type 2
 
Brand 2:
– Produkt type 1
– Produkt type 2
 
For at køre dette setup skal der kigges på negative keywords både på kampagnen niveau og på annoncer gruppe niveau.

Product Groups

Product groups er en undergruppe af annoncegrupper og er unik for Google Shopping.
Lige meget om du bruge opdeling på nogle måder i Google Shopping vil strukturen altid se sådan ud:
 
– Kampagne
– Annonce gruppe
– Product group
 
Indtil nu har vi med negative keywords kunne bestemme om vi ville vises på X søgeterm.
 
Bemærk at det er i “Product groups” at du har muligheden for at ændre gradueret på om du vil have mere eller mindre trafik.
 
Eller om der er nogle produkter som vi vil have fjernet for denne annonce gruppe.

Ekskludere produkter

Du kan i products groups excludere produkter, brands eller product typer.
 
Dette giver dig mulighed for at fjerne dele af dit produkt feed. Dette fjerner den opdeling som du vælger med alle keywords som høre med.
 
Anbefalingen er at når du splitter annoncegrupper op samtidig eksludere produkter som ikke skal indgå i denne annonce gruppe.
 
Har du fx. 2 produkt typer vil din kamapange se sådan ud:
 
Eksempel:
 
– Annonce gruppe 1
– Produkt type 1
Produkt type 2
 
– Annonce gruppe 2
Produkt type 1
– Produkt type 2
 
Grunden til dette er at det er mere sikkert og hurtigere end at lave negative keywords.
 
Hvordan produkter eksluderes 
 
Inde i produkt groupen laves en “subdivision” dette splitter produkt groupen op efter dine anvisninger.
 
Der efter kan du ændre budet på de produkter som du ikke længere vil have og vælge “exclude”.

Ændre bud

Det omvendt er at du har mulighed for at ændre bud på de produkter som du vælger at “subdivide” 
 
Det er nu at du får udbytte af denne opdeling af dine shopping kampagne. 
 
Du har nu mulighed for at optimere bud på lige præcis de produkter kombineret med de søgetermer som giver dig den største ROAS. 
 
Mere trafik til det produkt!
 
Har du fundet ud af at en gruppe produkter konverteringer rigtigt godt i en annoncegruppe eller kampagne så kan du nu gå ind og byde op på dette produkt. 
 
I de fleste tilfælde vil et højere bud give mere trafik så hvis du har fundet en vindende kombination så bare byd til! 
 
Det kan godt være at samme produkt ligger i en anden annonce gruppe, men her ikke konvertere lige så godt. 
 
I dette tilfælde bør du så byde ned. Dette er ikke fordi der er noget galt men blot fordi du kvalificeret trafikken ved din opdeling af shopping kampagnerne l. 

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53 77 15 54
LinkedIn