Personaliser din kunde-kommunikation, eller lid en langsom død

I en medie-fragmenteret verden er det vigtigt at have styr på dine slutkunderelationer. Faktisk så vigtigt, at hvis du ikke som brand har styr på din grundfortælling overfor dine kunder gennem hele kunderejsen (det være sig lige fra første spæde og ikke definerede online søgning over involvering i content til checkout og køb), så mister du kunderne til en konkurrent, du måske ikke vidste, eksisterede.

Et studie fra McKinsey i maj i år (2023) viser, at tre fjerdedele af kunderne skiftede til:

  • en ny butik
  • et nyt produkt
  • eller til en ny købsmetode

Det skete under C19-pandemien og beviste, at butiks- og produkt loyalitet i stigende grad er noget, der hører fortiden til. Det er sat på spidsen at formulere sig sådan, men sagen er den, at de brands, der ikke yder en ekstra involverende indsats overfor sine kunder og møder dem dér, hvor de er i kunderejsen, shopping-oplevelsen eller via kommunikationen i brand mødet med kunden, mister taletid og dermed omsætning.

Dermed ikke sagt, at loyalitetsskabende indsatser og marketing greb ikke virker, for det gør de helt bestemt. Personalisering af kommunikationen er én af de mere kraftfulde måder at skabe loyalitet og relevant interaktion med kunderne på. Det er et af grebene, som kan bruges i den mere taktiske online kommunikation. Dels via data, men dels også via direkte kommunikation, der relaterer sig til dine kunder, som du kender i forvejen og som du har et “produktmæssigt” forhold til.

Personalisering har reelle fordele for brands: det kan reducere omkostningerne ved kundeanskaffelse med op til 50 %, øge indtægterne med 5 til 15 % og øge afkastet af markedsføring med 10 til 30 %.

Og kunderne mener det, når de giver udtryk for, at dialogen og relationen er vigtig. Faktisk forventer 71 % af forbrugerne, at virksomheder leverer personlige interaktioner. Og historien slutter ikke her, for 76 % bliver frustrerede, når dette ikke sker.

Det er en slet skjult sandhed, at det koster mere end 5 gange så meget at få fat i en ny kunde. Derfor er det også endnu vigtigere i dag at have styr på sine kunderelationer og sin grundfortælling over for dem – og ikke mindst overfor de nytilkomne.

Dit brands grundfortælling er vigtig i fastholdelsen af dialogen og relationen med fremtidens kunder.

Tag fat i en af os for nærmere dialog:

Esben Amtorp, Client Service Director

Mail: ea@kvantum.com

Mobil: 31407756

Carsten Milek Pahlke, COO

Mail: cmp@kvantum.com

Mobil: 71713040

Martin Jagd Graeser, CEO 

Mail: martin@kvantum.com

Mobil: 53771554

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53771554
LinkedIn

Personaliser din kunde-kommunikation, eller lid en langsom død