Resilience – siger det dig noget?

Danmark betragtes som et af de meste digitale lande i verden, og med rette. Det på trods, af et efterslæb, af virksomheder, der ikke er kommet hurtigt nok med på den digitale bølge.

Det gælder (desværre) i høj grad inden for SMV’er, der ikke formår at udnytte mulighederne med digitalisering og specielt e-commerce.

En analyse fra Center for Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School fra 2019, viser at virksomheder med op til 250 medarbejdere ikke brugte digitale værktøjer tilstrækkeligt inden for fx data om kunder. Og billedet er ikke blevet meget bedre i dag. Der er i flere år blevet talt om resilience. McKinsey taler om det i det stor stil. Ifølge dem har virksomheder, der er defineret som resilient, klaret sig væsentligt bedre end gennemsnittet, når man ser på, hvordan virksomheder agerer og tilpasser sig svære markedssituationer, som vi har oplevet de sidste mange år.

Derfor er det alfa og omega for virksomheder, at betragte data, som en kilde til indsigt, når I arbejder med udvikling af jeres e-commerce, positionering/branding og salg.

Resilience - siger det dig noget?


Et eksempel på resilience i praksis er ikke at tage udviklingen for givet, men arbejde iterativt hvor man regelmæssigt tager bestik af situationen for dermed hurtigt at kunne reagere på ændringer hos kunderne, i forsyningskæden, i strategien for givne marked eller kundegruppe eller andetsteds. Her hersker ingen årlige budgetter, men derimod hyppige revurderinger og modet til at foretage hurtige, måske voldsomme omprioriteringer pba. markedsdata (eksterne) og egne data (interne) indsigter.

Vi ser flere kunder og virksomheder i Danmark begynde at ty til denne form for budgettering og strategisk arbejde. Det er en anderledes måde at arbejde på. Men klart en agil måde at se på budgettering på.

En arbejdsmetode, der kræver en solid og fasttømret digital-strategi. Men som analyser fra McKinsey viser, så skaber virksomheder, der arbejder med resilience som strategi, bedre økonomisk vækst; faktisk bedre vækst end hvad S&P500 virksomheder i USA, har kan præsterer. Og det er med banelængder.

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53771554
LinkedIn

Resilience - siger det dig noget?