Skal du have ny hjemmeside eller flytte din nuværende?

Mange virksomheder ønsker at ændre sin hjemmeside med nogle års mellemrum – enten med et designmæssigt facelift eller ved at lancere en helt ny hjemmeside med nyt design, UX, back end (som når du opgraderer fra magento 1 til 2) etc. Når man lancerer en ny hjemmeside, er det ofte designet og kodningen, der fylder mest både i budgettet og i bevidstheden i virksomheden, men lige så vigtig er det at tænke SEO ind allerede fra starten. 

Ved lancering af en ny hjemmeside bør SEO være et medvirkende element, når man beslutter menustruktur, indhold, intern linking og selve det tekniske fundament. Men især ved selve flytningen af websitet, vil det have afgørende betydning for forretningen, hvis ikke man tænker SEO ind. 

Der er mange eksempler på nye websites, hvor man ikke har overført SEO-værdien fra det gamle website til det nye website, og det har betydet mistet synlighed helt eller delvist på Googles organiske søgeresultater for mange virksomheder, som ikke har haft den rette migreringsstrategi.

SEO værdi

Lad os først forklare, hvad vi mener med “SEO-værdi”:

Som du formentlig allerede ved, bliver en hjemmeside vist på Googles søgeresultatside, når der bliver søgt på nogle bestemte ord på Google. 

Hvis du for eksempel sælger vinterdæk og din hjemmeside bliver vist på Googles organiske søgeresultatside med URL’en www.dinside.dk/vinterdæk, når nogen søger på “vinterdæk”, vil denne side have SEO-værdi, fordi den genererer trafik fra Google.

Det er ekstremt vigtigt at overføre den SEO-værdi, hvis man laver en ny hjemmeside. Ellers mister man både synlighed, trafik og dermed også omsætning.

Lad os adskille scenarierne i forhold til om man flytter sin hjemmeside eller om man lancerer en helt ny hjemmeside, og se hvorledes SEO-værdien kan blive påvirket:

Flytning af hjemmeside

Der kan være tilfælde, hvor det giver mening at flytte sin hjemmeside til et nyt domæne. 

Måske har virksomheden skiftet navn, eller måske ønsker virksomheden et bedre domænenavn.

Den ofte anvendte tilgang

Det vi oftest ser ved skift af domæne er, at virksomheder bliver anbefalet at hele det gamle domæne redirecter til den nye hjemmesides forside. Hvilket praktisk vil se således ud:

www.dinside.dk/vinterdæk → www.dinnyeside.dk 

Dette betyder at de besøgende selv skal navigere til siden om vinterdæk, altså www.dinnyeside.dk/vinterdæk – et af argumenterne for, hvorfor det er en god løsning, er at hjemmesiden er nem at navigere på og at brandet er stærkt inden for målgruppen, så det ikke bliver noget problem, at man ikke leder trafikken direkte over på den korrekte nye side. 

Hvis vi antager, at det er sandt at de besøgende virkelig vil kunne finde fra forsiden til den korrekte underside, vil virksomheden alligevel komme til at miste trafik.

Hvorfor? Fordi man ikke imødekommer Google og den måde Google fungerer på. I dette eksempel har Google tidligere vist www.dinside.dk/vinterdæk på søgninger på vinterdæk, fordi den side, der blev vist var relevant på det søgeord. Nu redirecter siden til den nye forside, som omhandler alle dæktyper. Når Google registrerer dette, bliver siden automatisk mindre relevant på ordet vinterdæk og du mister din placering. 

Den nye side og undersiden med vinterdæk vil tage længere tid om at opbygge den samme placering som du plejede at have. 

Vi ser i nogle tilfælde, at virksomheder bliver rådgivet til at tage deres top 20 sider fra Google Analytics og sørge for at disse som de eneste bliver redirectet en til en. Men denne tilgang indeholder en række udfordringer og problematikker, som vil koste en stor mængde besøg fra de sider, som ikke bliver redirected. 

 

Den rigtige tilgang

Den rigtige tilgang er ikke særlig kompleks, og specielt ikke, hvis man flytter domænet, hvor URL stierne er uændrede – altså den del, der kommer efter .dk i hjemmesidens adresse. 

Den typiske løsning er at pege hele domænet, men med uændret URL-struktur over til det nye domæne. 

Hvis man ændrer URL-strukturen, kan man typisk uploade et redirect dokument på den nye hjemmeside, hvor man peger de gamle URL’er fra det forrige domæne til de rigtige steder.

Gøres dette rigtigt vil hjemmesidens placering på Google forblive uændret.

Ny hjemmeside

Dette gælder, når man laver en helt ny hjemmeside, hvor URL-strukturen ændrer sig, og ikke bare en opgradering af designet på den nuværende hjemmeside.
 
Den ofte anvendte tilgang
Den almindelige tilgang er blot at erstatte den gamle side med den nye side. 
URL-strukturen bliver ofte ændret, især hvis man skifter platform eller hvis man i højere grad end tidligere bygger hjemmesiden med henblik på SEO optimering. Således vil indholdet eller produktet, der førhen lå på en specifik URL blive flyttet til en ny URL. Tager vi igen eksemplet med vinterdæk vil det kunne se således ud:
 
www.dinside.dk/vinterdækwww.dinside.dk/produkter/nysideforvinterdæk 
 
Men når siden ligger på det samme domæne, er der en forventning om, at trafikken vil være uændret, og at man ikke behøver at foretage sig andet. Dette forholder sig desværre ikke sådan. Den nye hjemmeside vil få en masse 404 fejl – altså fejl der opstår, når brugerne bliver dirigeret til en del af hjemmesiden, der ikke længere findes. 
 
Vi oplever ofte, at virksomheder bliver rådgivet til at rette 404 fejlene efter den nye side er lanceret, og aktivt overvåge og korrigerer dem. Der er dog flere problemer ved den tilgang. Ligeså snart Google har lavet det første crawl af hjemmesiden, vil synligheden på de organiske søgeresultater falder, hvis man har 404 fejl. Dette kan sagtens ske før trafikken til siden begynder at komme. Denne metode er derfor at betegne som ildslukning, og et forsøg på at redde en problematik, der helt kunne undgås, hvis det var blevet behandlet tidligere.
 
Den rigtige tilgang
Den rigtige tilgang er at lave en kolonne i et excel ark med en liste over de URL’er, der findes på hjemmesiden. Ved siden af kolonnen noteres de nye URL’er, som vil have det samme indhold på den nye hjemmeside. Dermed har man en oversigt over, hvor de gamle URL’er skal pege hen på den nye hjemmeside.
Listen kan uploades i samme øjeblik, den nye hjemmeside implementeres, og de gamle URL’er vil lave et 301 redirect til den nye side og efter noget tid vil Google kun vise den nye sides indhold.

De almindelige misforståelser

Mange af de fejl, der begås ved redirects beror på en misforståelse af hvordan Google fungerer.

Google vil ikke automatisk finde det nye domæne eller den nye underside på den nye hjemmeside, og erstatte det gamle søgeresultat med den korrekte webadresse. Google fjerner i stedet den gamle webadresse og den SEO-værdi, der var optjent fra indekset. Efterfølgende begynder den nye hjemmeside at opnå placeringer og synlighed på Google.

En ny hjemmeside bliver ofte solgt ind som en forbedring af den gamle hjemmeside, og et skift af domæne som en ændring, der skal styrke virksomhedens brand. Google bliver ofte ikke nævnt i denne sammenhæng, og dermed risikerer man meget nemt at den store investering som en ny hjemmeside er, ikke betyder forbedringer i resultaterne, men derimod et tab i antal besøg og i omsætning.

Derfor, ikke kun som SEO specialister, men som forretningsdrivende mennesker, husk Google!

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53 77 15 54
LinkedIn

Skal du have ny hjemmeside eller flytte din nuværende?