BabyDan

“Samarbetet med Kvantum har resulterat i en väsentlig ökning av BabyDans omsättning samt att våra produktsidor har blivit starkare och drar till sig mer uppmärksamhet än tidigare. Bra rapportering och löpande dialog säkerställer att vi både ökar tillväxten och lär oss i processen.” - Per Krone, CSO Direktör hos BabyDan


Bakgrund

BabyDan har sålt möbler, textilier och tillbehör till barnrum sedan 1947. De säljer babyutrustning i alla former och storlekar och utvecklar också säkerhetsprodukter för barn i åldern 0-3 år. Med mer än 70 år i branschen är de en av de största experterna inom barnsäkerhet.

BabyDan ligger i framkant när det gäller att utveckla säkra produkter för barn i hållbar kvalitet. Till exempel, så innehåller plasten i deras produkter inga skadliga ämnen för barnet.

Lösning

90% av BabyDans produktion blir sålt i utlandet, vilket är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med att stärka BabyDans E-handel. Amazon har valts som en marknadsföringsplattform delvis för att BabyDan ser några tydliga fördelar med att finnas här.

Marknaderna som man arbetar med är Tyskland respektive Frankrike. Här experimenteras det kontinuerligt med olika typer av kampanjer inom formaten ”Sponsored Products” och ”Sponsored Brand”. I juni 2020 såg vi bland annat att kampanjerna ”Sponsored Brand”, som man arbetade med i juni på tyska Amazon, genererade en omsättningsökning på 42% och en ökning av antalet ordrar på 44% jämfört med juni året innan.

Effekt

På Amazon arbetar vi uteslutande med betald annonsering och inte med SEO.

→ Om man tittar på hur BabyDan har presterat på den franska marknaden under perioden januari till juli 2020, så ser vi en markant stigning på 175% i omsättning. Antalet ordrar har ökat med 197% jämfört med året innan. Dessutom har CTR (andelen av dem som exponeras av en annons och sedan klickar på den) stigit hela 254% till 4,81% vilket är en bra Click-Through Rate på Amazon.

→ På den tyska marknaden är det också positiva tal. Kanske inte så fenomenala som på den franska marknaden, men omsättningen har stigit med 30% och antalet ordrar har stigit med 33% på ”Sponsored Brands” kampanjerna. Antalet klick har stigit med 19% på dessa kampanjer, och konverteringsgraden har stigit med 12% till 10%, vilket är en bra konverteringsgrad ur ett annonseringsperspektiv.

Ska vi ta en kaffe?