Stofa

“Kvantum är en stabil samarbetsparter med en hög kompetensnivå. De förstår vårt företag och har levererat bra förbättringar på Google Ads och för vår SEO sedan 2018. Vi uppskattar deras rådgivning som alltid tar utgångspunkt i värde för pengarna.” - Tue Holm, Digital Performance Specialist hos Stofa


Bakgrund

1959 etablerade Anton Petersen det företag som man idag kallar Stofa. På den tiden var det med en önskan att bli en leverantör av vanliga antennsystem till antenn-, bostads- och markägarföreningar, vilket senare skulle visa sig vara hörnstenen i ”Stofa”, som är en förkortning av ”Store Fællesantenneanlæg”.

Idag tillhandahåller Stofa TV, bredband och telefoni på en teknisk plattform som både är på fiber- och coax-kablar och på detta sätt har Stofa säkrat framtiden. Stofa har skapat en stark position på den danska telekommunikationsmarknaden som Danmarks näst största leverantör av TV, bredband och telefoni till sina över 480 000 kunder.

Stofa är en del av Norlys som också är kund hos Kvantum. Norlys är Danmarks största energi- och telekommunikationskoncern med 2 500 anställda.

Lösning

Sedan Stofa blev kund hos Kvantum redan 2018 har vi arbetat med att förbättra Stofas ​​onlineprestanda. På Google Ads har vi bland annat fokuserat på att optimera budskapen i annonserna för att förbättra Stofas ​​”quality score” vilket påverkar ”impression share” och förväntas medföra bättre klickpriser.

SEO-arbetet har bland annat inkluderat FAQ-snippets, där vi kontinuerligt testar olika typer och sedan justerar i förhållande till vilka som fungerar bäst. Dessutom har vi arbetat intensivt med sökord och i april 2020 kan vi se att detta arbete har genererat så många som 12 200 klick och 160 000 exponeringar på de tre sökfraserna ”hastighedstest”, ”internet hastighed” och ”test hastighed”.

Effekt

→ SEO – Stofas organiska trafik förbättrat sig markant under 2020. Från januari till maj har antalet klick stigit med 145% till över 680.000 jämfört med samma period året innan. Dessutom har antalet besök stigit med 30% till över 424.000 som ett direkt resultat av SEO-optimering. Om man tittar på vad optimeringen har resulterat i rent omsättningsmässigt så har Stofas omsättning som kommer från organisk trafik stigit 50% på bara 5 månader (januari till maj).

→ Trafiken från Google Ads har stigit med 35% till över 350.000 besökande från januari till maj 2020. CPA (Cost per Action) har dessutom sjunkit med 52%, vilket betyder att Stofa betalar mindre för sina uppsatta mål. Antalet ordrar i Stofas webbshop har stigit med 90% under samma period. En mycket positiv utveckling som vittnar om att de målsättningar som Stofa satt upp, i hög grad blir mötta av användare och kunder.

Ska vi ta en kaffe?