Whitepaper av Kvantum Copenhagen


Guide till annonsering på Amazon

Amazon Sverige har lanserats och för att vara framgångsrik på Amazon är det viktigt att förstå dess unika sökalgoritm och optimera sina produkter därefter. När man säljer sina produkter på Amazon får man möjlighet att öka synligheten med betald annonsering, precis som på Google Ads. Det krävs kunskap, verktyg och tid för att lyckas. Därför har vi satt ihop denna guide, som vi hoppas ska skapa en överblick över annonseringsmöjligheter på Amazon. Om ni behöver ytterligare råd om hur man utnyttjar dessa möjligheter optimalt är ni välkomna att kontakta Kvantum. 

Ladda ner

Läs ett urval av våra case här...