SEOSökmotoroptimering

Googles sökresultat består av annonser (Google Ads) och organiska sökresultat. Det krävs en hel del arbete genom sökmotoroptimering för att få bra placeringar i det organiska sökresultat. Det är därför en bra idé att tänka strategiskt för att få bästa möjliga synlighet när målgruppen gör relevanta sökningar på Google och eventuellt andra sökmaskiner. Man betalar inte för ett klick i det organiska sökresultatet som man gör om man annonserar på Google Ads när någon klickar på din annons och tar dig till företagets webbplats. Kombinationen av aktivt arbete med SEO tillsammans med annonsering ökar chansen att ta plats och synas på Google.

Det är inte en tillfällighet vilka sökresultat som visas överst på Google. Det är heller inte samma resultat som alltid visas överst. För att ha en chans till de bästa placeringarna och möjlighet till flest klick och därmed besök till sin webbplats bör man arbeta med SEO – Search Engine Optimization eller på svenska sökmotoroptimering.


Kvantum är Google Premier Partner

Du kan alltid klicka på loggan ovanför för att se våra certifieringar och vilka områden vi är specialister i. Vi har haft alla certifieringar sedan 2014 när byrån startades.

Varför är SEO viktigt?

 

  • Att synas på Google betyder otroligt mycket. Ju högre placeringar man får i det organiska sökresultatet desto fler klick får man och chansen till försäljning ökar.
  • Trafiken från det organiska sökresultatet har ofta en högre konverteringsgrad än många andra trafikkällor.
  • Din målgrupp och dina konkurrenter använder sökmaskiner och du riskerar att mista jobbmöjligheter till konkurrenter om du inte finns där din målgrupp söker.
  • Genom SEO arbetar man med användarupplevelsen på en webbplats. SEO är därför en fördel för hela kundupplevelsen och kan lyfta interaktion och försäljning från alla trafikkanaler.
  • Färre än 5% klickar sig vidare till sida 2 i sökresultat på Google så man bör göra sitt yttersta för att bli visad bland de översta placeringarna på sida 1.

Så här fungerar SEO

SEO handlar om att synas på sökmaskinerna. Här i västvärlden betyder det främst att synas på Google. Synlighet uppnås genom relevans. Ju högre relevans för användaren, desto större är sannolikheten att de klickar sig in på webbplatsen för att finna produkten eller informationen de söker.

Sökmotoroptimering och användarvänlighet hänger samman. Google utvecklar ständigt sina algoritmer för att göra sökresultaten så bra som möjligt. Google lever för att visa relevanta sökresultat, om användarna inte finner vad de söker kommer de söka sig någon annanstans. Därför favoriserar Google sökresultat som indikerar intresse hos användarna. Den viktigaste parametern för bra SEO är användarvänlighet. Detta ska man alltid tänka på både tekniskt och innehållsmässigt.

De viktigaste parametrarna i Sökmotoroptimering

SEO är komplext och kräver både teknisk, datamässig och kommunikativ insikt och färdighet. När man arbetar med SEO är de viktigaste parametrarna teknik, innehåll och signaler i relation med webbplatsen. Det avgör hur användaren upplever webbplatsen och man ska därför alltid sätta användarupplevelsen först.

SEO Innehåll

Innehåll eller content på en webbplats ska skapas med utgångspunkt i användaren och dess beteende. Det är därför alltid en god idé att skapa innehåll utifrån en sökordsanalys. En sökordsanalys ger insikt i vad och hur målgruppen söker i sammanhang med företagets produkter eller service.

Sökordsanalys 

En sökordsanalys kan användas på både en strategisk och taktisk nivå. Man får insikt i sökvolymen och konkurrensen på marknaden. Dessa insikter kan sedan användas till webbplatsens struktur och textinnehåll.
Om man arbetar i en industri med olika säsonger eller över landsgränser är en sökordsanalys också ett bra verktyg för att säkerställa bästa möjliga närvaro.

Innehållsstrategi

Google förstår när innehåll hänger samman och det är därför en bra idé att inte bara använda ett sökord utan tänka på användarens avsikt. Texten och de interna länkarna ska hänga ihop, vara informativa och relevanta för användaren.

En sökordsanalys kan också fungera i förbindelse med innehållsmarknadsföring i sammanhang med en blogg, nyhetsbrev och sociala medier. Insikten i användarens efterfrågan och sökbeteende är mycket värdefullt i förhållande till att erbjuda rätt innehåll på rätt tidpunkt. Man bör alltid ta utgångspunkt i en sökordsanalys för sin innehållsstrategi.

SEO & Teknik

Fundamentet för SEO är tekniken på webbplatsen. Plattformen ska leva upp till Googles riktlinjer för att man ska få bra resultat. Om tekniken inte är på plats är det risk för att webbplatsen inte blir indexerad korrekt och alla de SEO-aktiviteter man gjort inte blir synliga i det organiska sökresultatet trots allt.

SEO-analys

Det är en god idé att göra en teknisk SEO-analys på sin webbplats. Analysen visar de fel och brister webbplatsen har så att den kan optimeras optimalt för att stärkas. I en teknisk analys undersöks webbplatsens tillgänglighet eller läsbarhet som också gör det möjligt att indexeras i sökresultat. Till exempel: robots.txt, sitemap, laddningstid, ompekningar, meta schema och canonicals . Den innehåller även design och innehållsmässiga fel eller brister som titlar, bildstorlek och meta-data. Analysen visar också brister i navigation, mobilvänlighet och 404-sidor. En teknisk analys är ett första steg i optimerings-processen för en stark och indexerings-vänlig webbplats men det är också lämpligt att ständigt optimera och monitorera sin plattform för att säkerställa långsiktiga resultat.

Signaler

Signaler utifrån ger Google en indikation om webbplatsen har ett värde för användaren. Just därför har många arbetat med linkbuilding (att bygga länkar till sin webbplats) i samband med sökmotoroptimering. Det är fortfarande viktigt med länkar men det ska vara relevanta länkar för att det ska ge ett långsiktigt värde och därför ska man tänka kvalitet framför kvantitet.

Användarbeteende

Beteendet som användaren har på webbplatsen ger signaler till sökmaskinen om hur relevant och värdefull en webbplats är. Om användarna befinner sig på webbplatsen en lång tid och om sajten har en låg bounce rate (att besökaren stannar på sidan) signalerar det att webbplatsen är relevant. Det är därför viktigt att också arbeta med intern länkstruktur. Klickfrekvensen på det organiska sökresultatet medför också relevans och värde. En hög klickfrekvens betyder fler besök och därför ska man arbeta med meta titlar och beskrivningar så att de matchar med sökord och landningssida.

Om du är intresserad av att komma igång med SEO eller förbättra det arbete du redan gör är du välkommen att kontakta Kvantum.

Kunder

Här är några av de kunder vi dagligen arbetar med på både nordiska och internationella marknader

Decadent Copenhagen
Service: SEO, Google Ads & Shopping
Marknad: Norden & Tyskland

Tres Bien E-commerce case

Très Bien
Service: Google Shopping & Google Ads
Marknad: Sverige, UK, Tyskland, Frankrike & USA

NN07
Service: Google Ads, facebook & Google Shopping
Marknad: Norden, UK, Tyskland, Belgium, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna & USA

Sun Buddies E-commerce case

Sun Buddies
Service: Google Shopping & Google Ads
Marknad: Sverige, UK, Tyskland, Frankrike, USA, Australien & NZ

Maria Black
Service: SEO, Google Ads, Google Shopping & Facebook
Marknad: Norden, UK, USA, Tyskland, Frankrike & Australien

Vill du veta mer om att vara kund hos Kvantum? Representerar du en svensk E-handel som vill sälja till den danska marknaden? Behöver du hjälp med att annonsera i digitala kanaler eller vill du ha en bättre placering i sökresultatet på Google? Vi på Kvantum kan hjälpa dig. Kontakta oss så kan vi diskutera vilka resultat vi kan hjälpa ert företag med.

Kontakta oss