Shopping cart

SOCIAL SELLING – FÖRSÄLJNING VIA SOCIALA MEDIER HAR BLIVIT EN HIT FÖR MÅNGA VARUMÄRKEN

Många varumärken hoppade på trenden med social selling när det blev möjligt att sälja produkter via sociala medier för några år sedan. Instagram lanserade sin utcheckningsfunktion 2019. H&M, Nike och Zara var några av de första att hoppa på vågen och senare följde även mindre varumärken efter. Det är inte endast på Instagram som man kan shoppa i appen, varumärken har samma möjlighet att sälja produkter på Facebook.

Kvantum har hjälpt flera företag in på dessa plattformer, både med den tekniska delen och med strategi.

En av Bestseller koncernens 22 varumärken Vila har nyligen testat social selling. Vilas danska butiker (13st) fick sin egen webbshop i januari och den expanderar nu till andra länder som också drabbats av stora förluster i omsättning på grund av nedstängningen av fysiska butiker.

Simon Khong Harbjerg, som är chef för Vila, sa den 1e februari till Finans.dk: ”Det finns ett behov av att hitta nya vägar på en svår marknad. Försäljning via sociala medier fungerar för oss och här kan vi skapa en gemensam plattform som är bunden till butikerna och varor i hyllorna snarare än ett centrallager. I januari säkerställde vi god försäljning på detta sätt, trots tvångsnedstängningar. Nu måste vi utnyttja den fulla potentialen av det som vi har byggt”.

Det finns många fördelar med social selling. Förutom att sälja produkter har man också möjligheten att skapa en mer dynamisk kontakt med kunder via nära media som sociala medier. Man använder nya dataingångar för dessa, för att så småningom utvidga utbudet av kunder.

Är ni intresserad av att öka er omsättning på Instagram? Kontakta Martin Jagd Graeser via e-post: martin@kvantum.com eller telefon: +45 53 77 15 54.