Sociala medier

LinkedIn Annonsering

Har ni funderat på LinkedIn annonsering? LinkedIn är det mest relevanta sociala mediet för många B2B företag. Här kan man nå ut till många relevanta personer ut från de upplysningar de har delat med sig angående jobb och professionell situation.

De affärsinriktade sociala medierna

På LinkedIn kan professionella världen över anslutas för att stärka och utöka sitt professionella nätverk. Här kan man komma i kontakt med andra yrkesverksamma och få information om jobb, nyheter, läsa relevanta inlägg och mycket mer. Detta kan vara en fördel både professionellt och för arbetsutveckling.

Eftersom användarna är på LinkedIn för professionellt syfte är de därför mer inflytelserika i förhållande till relevanta företagsannonser och kampanjer.

Då linkedIn är ett socialt media för professionella är det en perfekt kanal för företag att marknadsföra sig själva och komma i kontakt med andra personer och företag inom branschen.

LinkedIn är ett mycket användbart verktyg för företag som annonsplattform. Här kan man rikta uppmärksamhet mot sitt företag och verksamhetens produkter och service från en segmenterad och relevant målgrupp. På LinkedIn har företag möjlighet att berätta sin historia, engagera sig med sina följare och nå ut till potentiella kunder  

Fördelar med LinkedIn annonsering

  • Möjlighet att nå ut till ett brett nätverk för professionella.
  • Möjlighet för remarketing.
  • Möjlighet att kommunicera till en målgrupp genom text, bild och video.
  • Möjlighet för att använda Lead-Gen formulär för att generera relevanta leads.
  • Möjlighet att spåra konverteringar på sin webbplats med LinkedIn Insight tag
  • Möjlighet för en precis segmentering av målgrupp
  • Man har även möjlighet att använda LinkedIn data till remarketing på till exempel Facebook.

Annonsera på LinkedIn

LinkedIn har tidigare inte haft samma möjligheter att annonsera som till exempel Facebook. Men, efter Microsoft köpte upp LinkedIn 2016 har det kommit fler möjligheter till att annonsera på LinkedIn.

Sponsrat innehåll

Med sponsrade annonser kan företag köpa mer synlighet hos sin målgrupp. Annonser med sponsrat innehåll visas direkt i den utvalda målgruppens feed. Annonserna visas som andra vanliga uppdateringar, skillnaden är att annonsen är markerad med “sponsrad”. Den här typen av annonsering fungerar på alla plattformar, vilket är viktigt då många använder LinkedIn på mobilen. 

Man kan sätta upp sponsrat innehåll genom att antingen sponsra/promota ett inlägg man tidigare gjort på sin LinkedIn company page eller så kan man skapa ett nytt inlägg.

När man sätter upp sponsrat innehåll kan man lägga till en “follow” knapp på annonsen för att locka flera följare till sin företagsprofil.

Textannonser
Textannonser på LinkedIn fungerar inte på mobil eller tablet och visas alltså bara på datorer. Textannonser är de annonser som ligger i en kolumn till höger på LinkedIn och består av en mindre bild och text. Med textannonser på LinkedIn kan företag leda potentiella kunder till sin webbplats med ändamålet att skapa leads. Text-annonserna är det minsta annonsformatet och fungerar ofta bäst som ett supplement till andra aktiviteter på LinkedIn.

Segmentering
Alla annonstyper på LinkedIn har samma möjligheter för segmentering. Man kan styra sina annonser till profiler i en viss bransch, med en viss kompetens, ställning, geografisk placering, ålder och kön. Möjligheterna kan kombineras och målgruppen man annonserar till styr priset för annonseringen.

Budget

När man sätter upp textannonser och sponsrade uppdateringar på LinkedIn väljer man om man vill betala för klick (CPC) eller för visningar (CPM). Annonsering på LinkedIn fungerar som en auktion. Det betyder att det blir dyrare om flera annonsörer bjuder på samma målgrupp. LinkedIn använder sig av principen “relevance score” vilket betyder att en annons med hög relevans, som mäts på engagemang, kan bli visad till ett lägre pris än andra annonser mot samma målgrupp.

När man sätter sin budget avgör man hur mycket man totalt vill spendera på sina kampanjer. Man kan alltid följa sina kampanjer, se hur de presterar och ständigt ändra sin budget.

Sponsored InMails

Sponsored InMails är e-post man sänder till sin målgrupp direkt genom LinkedIn.

Med sponsored InMails kan man dela personaliserat och relevant innehåll med utvalda användare som man betalar för om användaren öppnar mailen. InMails design är responsiv vilket betyder att det fungerar på både små och stora skärmar. Det säkrar att man kan kan synas på både dator, surfplatta och mobil och att knappar fungerar på alla enheter.

Genom sponsored InMails kan man generera leads, registrera anmälningar till events och registrera nedladdningar av diverse innehåll. Sponsored InMails blir först skickade när användarna är online, på så sätt tas e-posten emot när målgruppen är mest intresserade av att läsa sin e-post. Sponsrade annonser är en effektiv marknadsföringsform på LinkedIn om man förstår hur man ska träffa rätt publik med rätt meddelande.

Lead Gen  formulär

Lead Gen-formuläret på LinkedIn gör det möjligt att samla leads av hög kvalitet direkt från LinkedIn. När användaren klickar på en annons blir ett formulär automatiskt utfyllt med den information användaren har registrerat på LinkedIn. På så vis är processen att sända in det förenklad och man kan lätt bara trycka på en knapp och skicka iväg det.

När en användare har skickat in ett formulär, har man alla upplysningar som namn, kontaktinformation, företagsnamn, jobbtitel, geografisk placering och mycket mer.

Fördelen med att kunna göra detta på LinkedIn är att alla upplysningar som användaren har på sin profil är ofta nyligen uppdaterad och mer precis än den information som lämnas vid vanliga webbformulär där man kan fylla i falska eller oprecisa uppgifter.

När ett formulär har skickats iväg kan man lägga till en “tacksida” med relevant innehåll och/eller en länk till företagets webbplats.

Analys av resultat
När man har satt upp annonser på LinkedIn är det viktigt att mäta resultaten för att värdera vilka kampanjer som klarar sig bäst. Även för att kunna optimera annonserna så man hela tiden har möjlighet för att få en så hög CTR (click-through-rate) och så högt engagemang från målgruppen som möjligt. Man kan även analysera vilka segment som är mest engagerade och ändra i sina annonser efter det.

Remarketing på LinkedIn

LinkedIn har tidigare inte haft samma möjligheter för annonsering som till exempel Facebook men efter Microsoft köpte upp LinkedIn 2016 har det kommit långt fler möjligheter.

Remarketing med LinkedIn Insight Tag

Först och främst har det blivit möjligt att använda sig av remarketing på LinkedIn. Det betyder att företag kan visa annonser till de personer som tidigare har besökt deras webbplats. För att göra detta ska man ha installerat en LinkedIn Insight kod på sin webbplats. 

LinkedIn Insight tag är ett stycke javascript kod som ska placeras på alla webbplatsens sidor.

LinkedIn Insight tag gör det möjligt att spåra sina konverteringar och sedan optimera sina annonser i förhållande till det. Genom att använda LinkedIn Insight tag kan man spåra vem som klickar sig vidare till webbplatsen och få värdefull information om dem som man kan använda till sin remarketing. Man kan alltså styra sina LinkedIn annonser till personer som tidigare besökt webbplatsen och är därför mer benägna att konvertera. LinkedIn Insight tag kan dessutom användas till att analysera vilka segment som besöker webbplatsen. Detta är mycket användbart då man kan ta bort och lägga till segment när man styr sina annonser.

Remarketing med kontakter – matched audiences
En annan funktion som har blivit tillagt är att man kan nu styra sina annonser till kontakter från de databaser man har i företaget. Man kan alltså ladda upp listor över kontakter man gärna vill nå. LinkedIn matchar dem sedan med information som till exempel e-post. Man kan göra det samma med företagsnamn där man kan skapa en målgrupp baserat på en lista på företag med ändamål att matcha profiler baserat på deras arbetsplats. 

Remarketing på Facebook med LinkedIn segmentering
LinkedIn har som nämnt många möjligheter till segmentering och dessa kan kombineras vilket gör det möjligt för företag att nå ut till mycket specifika målgrupper. Detta är en stor fördel när man annonserar på LinkedIn plus att det finns stor potential i att använda segmenteringen till annonsering på Facebook. Den målgrupp man segmenterar fram till på LinkedIn är i hög grad också på facebook men man kan inte finna den baserat på samma segmentering. Man kan exportera sin målgrupp på LinkedIn och sedan importera den till användning på Facebook och på så sätt nå samma målgrupp på båda plattformarna.

Övriga möjligheter på LinkedIn

Delning av video på LinkedIn

En annan funktion som kan vara relevant att använda sig sig av på LinkedIn är delning av video som spelas in direkt från LinkedIn appen på mobiler. Tidigare var det endast möjligt att kommunicera genom uppdateringar och textmeddelande vilket så klart har begränsningar i en tid när video blir mer och mer populärt och engagerande.

Fördelen med video är att kan kan gen målgruppen en bättre förståelse för varumärket och vem företaget är och därigenom öka trovärdigheten och tilliten. Videodelning på LinkedIn är speciellt intressant för B2B-företag som nu har en mer passande och nischad plattform att dela video angående företaget än kanske Facebook eller Instagram.

LinkedIn har gjort det möjligt för användarna att filma en upp till 10 minuters video med mobilappen som sedan blir upplagt. Videon kan vändas i både liggande och stående format. Efter man har skapat en video och lagt upp den vill man samla data om visningar, delningar, gilla markeringar och kommentarer.

Utöver det kan man även få data på vem som sett videoklippet, var de arbetar, deras ställning på arbetsplatsen och var de sett video från.

Offentliggörande av meddelanden
I juli 2017 gjorde LinkedIn det möjligt att offentliggöra delningar av inlägg för personer på och utanför LinkedIn. Tidigare skulle man vara inloggad för att kunna se inlägg på plattformen men nu är det möjligt att offentliggöra ett inlägg så att personer som inte är inloggade på LinkedIn också kan se dem. Detta kommer att öka räckvidd och oftast även engagemanget betydligt.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.