SÖKMOTOROPTIMERING

Teknisk analys

En teknisk analys vid sökmotoroptimering har stor betydelse för hur synlig en webbplats är i det organiska sökresultatet. När man arbetar med SEO är det många parametrar som ska beaktas och implementeras, både analytiskt och i verkställande arbete.

Det tekniska fundamentet på en webbplats är avgörande för om webbplatsen blir läst och indexerad korrekt på Google. Även om man har skapat mycket relevant och genomtänkt innehåll och har bra länkar så påverkar det inte hur webbplatsen rankas i Googles sökresultat om den tekniska grunden inte fungerar som den ska.

För att försäkra sig om att de tekniska aspekterna är optimala och fungerar som de ska rekommenderar vi en teknisk analys vid sökmotoroptimering. Den visar de fel och brister som bör fixas rent tekniskt. En teknisk analys utförs baserat på sökmotorns bästa praxis och tillsammans med en sökordsanalys är detta ett grundläggande verktyg för vidare SEO-arbete.

Detta innehåller en SEO-teknisk analys

När man gör en SEO-teknisk analys hos Kvantum får man en komplett översikt över tekniska aspekter på webbplatsen som bör optimeras i förhållande till Google och övriga sökmaskiner i förhållande till SEO.

Kvantums tekniska analys genomgår 220 punkter runt webbplatsens plattform. Analysen tas fram via Searchmetrics, Screaming Frog, Search Console, olika verktyg som analyserar laddningstid samt andra verktyg som är relevanta för den enskilda webbplatsen.

Den tekniska analysen är 100% anpassad till det givna företaget och analysen resulterar i konkreta åtgärder för den specifika webbplatsen.

I analysen genomgås webbplatsen med utgångspunkt i följande övergripande aspekter:

  • Design och innehåll
  • Tillgänglighet och indexerbar webbplats
  • Plattform och IA (Informationsarkitektur)

När analysen är gjord är man redo att börja med sin tekniska SEO-optimering. Sedan är det ofta lämpligt att uppdatera den tekniska en gång i kvartalet eller vid behov. Det kommer då att bedömas om en fullständig analys är nödvändig eller om det är tillräckligt att titta på specifika delar inom de tekniska SEO-parametrarna.

Fördelar med en teknisk analys vid sökmotoroptimering

  • En teknisk SEO-analys resulterar i en prioriterad översikt över samtliga tekniska fel och brister på webbplatsen.
  • Den ger en översikt över vilka resurser som kan lösa vilka uppgifter både internt och externt (t.ex. IT-, webb- eller SEO-byrå).
  • En teknisk analys säkerställer att webbplatsens tekniska fundament fungerar och att den kan indexeras korrekt på Google och övriga relevanta sökmaskiner.
  • En SEO-teknisk analys är den perfekta utgångspunkten för ytterligare tekniskt SEO-arbete.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.