GA4

Gör er redo för Google Analytics 4

Använder ert företag Google Analytics?

Fredagen den 1 juli 2022 är sista chansen att aktivera nya Google Analytics 4 (GA4) om ni är beroende av att kunna jämföra trafik och försäljning från år till år.

Den 1 juli 2023 stänger Google ner Universal Analytics, som är det Google Analytics som många använder idag. Om er verksamhet har säsongsvariationer i förhållande till trafik och försäljning är det därför nödvändigt att GA4 sätts upp senast fredagen den 1 juli i år (2022). Annars förlorar ni möjligheten att jämföra er data från år till år.

Gör er redo för Google Analytics 4

Fördelar med GA4

  • Mer detaljerad insikt i er data.

  • Bounce rate ersätts med engagerade användare, vilket ger en mer korrekt bild av användarnas interaktion med webbplats och innehåll.

  • Datadriven attribution, så att man får en bättre överblick av vilka kanaler som bidrar till försäljning och konverteringar under hela kundresan.

  • Möjlighet att samla in data externt, samt att göra utdrag av data och till exempel berika den i er CDP.

Fördelar med att sätta upp korrekt spårning

  • Det innebär bättre spårning av användare på olika enheter

  • Bättre integration med Google Ads, SEO och andra datakällor

  • Dessutom bättre interaktionen mellan on- och offlinedata

Process för uppsättning av GA4

1.

Ni kontaktar oss så att vi kan identifiera era behov och alternativ med Google Analytics 4.

2.

Vi arrangerar ett möte och genomgår er situation och framtida databehov.

3.

Vi återkommer med ett förslag på en lösning inkl. budget.

4.

Ni konfigurerar GA4 i tid och är redo när Universal Analytics fasas ut.

Vad betyder ändringen för ert företag?

Oavsett om ni använder Google Analytics i er E-handel eller på er webbplats kommer ni att påverkas av ändringarna.

Genom att konfigurera GA4 nu säkrar ni all relevant data inför framtiden. Ni kommer alltså fortfarande att ha möjligheten att spåra 12 månader tillbaka i GA4, när Universal Analytics fasas ut till nästa år.

Vi är redo att hjälpa er genom installeringen av GA4. Uppsättningen hänger ihop med komplexiteten i ert företag.

Man måste sätta upp GA4 oavsett. Genom att byta nu, får ni bättre insikt i er data samt beteende i era kanaler.

Ska vi hjälpa er med GA4?

Fyll i er information nedan – så kontaktar vi er snarast möjligt.