Services

Sökmotoroptimering

För att få den bästa placeringen och mest trafik från Googles organiska sökresultat behöver man väl genomtänkt SEO. Det krävs både planering och ofta mycket arbete för att rankas högt. Man bör därför arbeta strategiskt för att få hög synlighet. 

Kvantum ger råd och hjälper till att få tekniska, de datamässiga och kommunikativa insikterna på plats, så att ni får en stark SEO-grund. Vi har ett helhetsgrepp på arbetet med sökmotoroptimering, eftersom det i slutändan bestäms av hur användarnas beteende och upplevelse av webbplatsen. Därför bör arbetet med SEO alltid göras med ett utifrån-in-förhållningssätt.

Sökmotoroptimering

Lokal SEO

Lokala sökresultat är företagets visitkort på Google. Lokal SEO – eller Google My Business – är med andra ord viktigt för framgången på sökmotorer för företag med en fysisk butik. Vi hjälper till med att sätta verksamheten på kartan, bokstavligen. 

Vi arbetar ofta med lokal SEO i samband med annat SEO-arbete, som teknisk SEO och innehållsoptimering. Därför rekommenderar vi också att arbeta med lokal SEO, som är ett av flera fokusområden när man arbetar med bättre och mer relevanta placeringar på Google.

Länkbygge / Link building

Länkbygge / Link building är en viktig faktor i arbetet med SEO vid optimering av webbplatser och webbshoppar. Med en sund länkprofil med starka länkar, ökar sannolikheten för bra placeringar i Googles sökresultat.

På Kvantum arbetar vi med länkbygge med hänsyn till vilka interna och externa länkar som är viktigast och ger värde för användare och kunder. Målet bör alltid vara att användarna ska få en bra och relevant upplevelse.

Innehållsoptimering

Premisserna för bra innehåll ändrar sig hela tiden ur ett SEO-perspektiv. Sökmotorernas algoritmer utvecklas konstant och blir hela tiden bättre på att avläsa användarens beteende och behov. Därför är relevant innehåll en av de viktigaste parametrarna vid innehållsoptimering för att uppnå bra SEO-resultat.

Vi har djup kunskap och erfarenhet av att optimera innehåll på webbplatser och i webbshopar. Förutom att stödja de organiska sökresultaten med relevanta sökord är det avgörande att skapa en genomtänkt innehållsstruktur som ger både en bra användarupplevelse, synlighet och bra placering på sökmotorerna.

Migrering

En migrering innebär vanligtvis betydande förändringar av webbplatsens struktur, innehåll, kod, prestanda, utmaningar av UX eller ändringar av domän. För att säkerställa en framgångsrik migrering är det avgörande att identifiera alla kritiska aspekter och utmaningar före, under och efter migreringen.  

Vi ser till att migreringen genomförs rätt och hjälper till att planera och göra riskanalyser samt en teknisk granskning. Bland annat för att säkerställa att Google kan crawla webbplatsen korrekt, samt att DOM, kanonisk struktur, paginering och andra tekniska aspekter genomgås och avtalas.

Teknisk SEO-analys

Det finns många parametrar att ta hänsyn till när man aktivt arbetar med SEO – både i det analytiska och det exekutiva arbetet. Teknisk SEO är ett övergripande område av stor betydelse för en webbplats synlighet i de organiska sökresultaten.  

För att säkerställa att de tekniska aspekterna fungerar och utförs optimalt, rekommenderar vi att man gör en teknisk SEO-analys som visar vilka brister och fel som bör åtgärdas tekniskt på en webbplats. Analysen ger sedan en prioriterad översikt över alla de tekniska fel och brister som behöver åtgärdas för att säkerställa en optimal placering för webbplatsen på sökmotorerna.

Sökordsanalys

Relevant innehåll utgår från vad målgruppen efterfrågar och söker efter på nätet. En sökordsanalys är därför din grund för bra sökordsplanering och ett självklart verktyg för att en grundlig innehållsstrategi. 

Innan vi utför en sökordsanalys håller vi alltid ett möte angående webbplatser, målgrupper, konkurrenter, mål och önskemål för framtida aktiviteter. Vår viktigaste uppgift är att hitta de mest relevanta sökorden, så att rätt kunder hittar er webbplats genom den organiska trafiken.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.