Google Ads

Google Ads

Google är en viktig del av grunden för en stark marknadsföringsinställning. För att uppnå optimala resultat är det nödvändigt att balansera ansträngningen mellan pull- och push-marknadsföring, och rikta dina annonser mot målgrupper i så många stadier av köpprocessen som möjligt.

I Kvantum är vi en Google Premier Partner och har både den djupa kunskapen och den strategiska översikten som behövs för att sätta ihop och skala en annonsuppsättning som passar dina nuvarande behov och ambitioner för framtiden.

Google Ads

Google Search

Google Search Ads ökar din synlighet när dina framtida kunder letar efter de varor eller tjänster du erbjuder. Oavsett om syftet är att besöka hemsidan, samla in leads eller något helt annat är det avgörande att vara skarp på kampanjmål och användarbeteende för att nå framgång.

I Kvantum har vi engagerade specialister som kontinuerligt arbetar med att öka ditt kvalitetspoäng, vilket beräknas utifrån relevansen mellan annonstext, sökord och landningssidor, klickfrekvenser och användarnas upplevelse på landningssidan. Vi arbetar med andra ord utifrån en helhetsbedömning av kundresan när vi sätter upp och optimerar dina Google Search Ads.

Google Shopping

Google Shopping-annonser är genvägen till mer försäljning och få din e-handel över stäpperna med mer synlighet och större sannolikhet för trafik och försäljning. Men det kräver att de enskilda kampanjerna och produktflödena är rätt uppsatta, så att man först och främst träffar de användare som har en tydlig avsikt att köpa.

Vi hjälper och ger råd om att sätta upp och optimera Google Shopping-kampanjer, och säkerställer säkerhet och full transparens genom hela processen.

Remarketing​

Remarketing, även kallat retargeting, är ett kraftfullt verktyg för att skapa beteendemässig och riktad annonsering utifrån dina digitala kontaktpunkter. Med andra ord, genom att använda Google remarketing kan du snabbt och enkelt nå ut med specialerbjudanden som är relevanta för specifika målgrupper.

I Kvantum har vi många goda erfarenheter av remarketing, och känner till både fallgroparna och möjligheterna. Som en avgörande del av ett starkt remarketingupplägg är det avgörande att arbeta med segmentering av data för att säkerställa att rätt annonser når rätt användare där de befinner sig i köpprocessen. Det gör vi genom dynamisk remarketing med de många annonstyper som Google Ads gör tillgängliga och på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

Google Display

Annonsering i Googles Display-nätverk är en oberoende disciplin som erbjuder många värdefulla möjligheter att rikta text-, banner- och videoannonser som är skräddarsydda för både dator, surfplatta och mobil över webbplatser till självdefinierande segment.

I Kvantum vet vi exakt vilka handtag vi behöver vända oss till för att skapa bästa möjliga resultat när vi optimerar din Display-annonsering. Oavsett om du vill ha 100% kontroll över placeringen av annonserna eller behöver nå ut till målgrupper med ett specifikt beteende ser vi till att alla annonser är riktade så att de har hög relevans för både kunder och din verksamhet.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.