Services

Strategi och användarresor / kundresor

De senaste åren har E-handelns mognad gått snabbt framåt. Inte bara i Danmark utan över hela Europa. Det krävs en djup förståelse för företaget och en strategisk överblick för att skapa både efterfrågan och intäkter under hela kundresan. Er potential som varumärke idag ligger med andra ord i er styrka online. 

Hos Kvantum bygger vi starka digitala varumärken. Under 2020 ökade vi våra kunders årliga omsättning med 2-4x. Det kräver både insikter, affärsförståelse och kunskap om hur man ser till att ett varumärke är starkt representerat i alla relevanta digitala kanaler.

Strategi och användarresor

Strategi

För att skapa tillväxt online tittar vi strategiskt på er digitala varumärkesstyrka samt hur ni positionerar er E-handel bland konkurrenter. Samtidigt bedömer vi var rent taktiska insatser bör göras, för att skapa större volym och förbättrade resultat – oftast genom optimering av era kampanjer online på Google Ads, Google Shopping och Facebook etc. Även genom att bedöma hur ert varumärke presterar över kanaler. Varje märke har något unikt, frågan är bara hur man bäst löser det digitalt.

Målgrupper och användarresor / kundresor

Hur ser den digitala kundresan ut? Var kommer kunderna ifrån och hur får man dem att reagera? Kampen om kunderna avgörs genom att utnyttja digital potential. Vägen till framgångsrika användarresor går genom bättre spårning och förståelse för målgruppen. Den goda användar- och kundresan skapar ytterligare intäkter genom relevans och engagemang vid de rätta digitala beröringspunkterna. 

När det kommer till digital marknadsföring är det just synergierna mellan innehåll, användarupplevelser och relevant digital närvaro som gör skillnaden.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.