Amazon

Amazon PPC

Har ni funderat på att prova Amazon PPC? Amazon har en intern plattform för annonsering precis som Google. Här finns flera möjligheter för att ökad synlighet i sökresultatet eller på relaterade produktsidor. Amazon erbjuder olika kampanjtyper och annonsformat till Seller och Vendor. Annonserna är inriktade på valda sökord, produktkategorier eller specifika produkter. För både Seller och Vendor är det krav på att produkterna ska ha vunnit Buy Boxen för att kunna marknadsföras via Amazons PPC plattform för annonsering. Betalningsmodellen för alla kampanjtyper är Pay-Per-Click så man betalar för varje klick på annonsen.

Amazon annoncering

Amazon PPC & spårning av kampanjer

Amazon har sin egen interna modul för spårning (tracking). Det heter Ad Analytics och man kan på så vis hålla ett öga på hur kampanjerna presterar. Här samlar och visualiserar Amazon data om till exempel omsättning genererad genom annonsering, antal köp och kostnad för annonseringen.
Utöver det är Advertising Cost of Sales (ACoS) en av de viktigaste parametrarna som används till att värdera hur effektiv budgeten för annonseringen är och om annonserna är lönsamma.

Spårning och möjligheten för analys i Amazons egen modul är dock begränsad och ska som regel kompletteras med externa verktyg.

Uppsättning av kampanjer på Amazon

Uppsättning av kampanjer på Amazon
På Amazon är det möjligt att sätta upp både manuella och automatiska kampanjer. De olika typerna av kampanjer riktar sig mot konsumenter i olika stadier av säljtratten.

I Seller Central finns det som utgångspunkt två typer av kampanjer:

Sponsored Product Ads
Sponsored Products används till annonsering av utvalda produkter i sökresultatet eller som rekommenderade produkter på produktsidor.

Annonserna är inriktade på sökord eller specifika produkter och produktkategorier.

Headline Search Ads
Headline Search Ads är en banner som placeras på första sidan i sökresultatet. Annonsen består av tre utvalda produkter, headline och logo. Den här typen av kampanj kan endast inriktas på sökord.

I Vendor Central har säljare tillgång till ytterligare en typ av kampanj:

Product Display Ads
Product Display Ads visas under Buy Boxen på produktsidor. Dessa annonser kan riktas mot specifika produkter eller intressen. Säljaren kan själv välja bilder och överskrift till annonsen.

Amazon PPC – Optimering

Det är viktigt att kampanjerna löpande optimeras i förhållande till konsumenternas beteende och aktuella marknadstrender. Den största delen av optimeringen av kampanjerna på Amazon består av optimeringar av sökord genom att exkludera termer som man ej vill att produkterna ska synas på eller genom att lägga till nya relevanta sökord.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.