Amazon

Amazon SEO

Sökmaskinen på Amazon agerar utifrån många faktorer som ingår i deras ranking algoritm så det är flera aspekter att tänka på när det kommer till Amazon SEO.  Med Amazons stora fokus på försäljning är det sökmotorns uppgift att prioritera produkter efter hur stor potential de har att skapa försäljning. Amazon rankar alltså produkter högre i sökresultatet när de har hög försäljning, goda recensioner och när användarna befinner sig länge på produktsidan. Det är ett tydligt samspel mellan kvaliteten på produktsidan och resultat. 

Amazon SEO

Enhanced Brand Content/ A+ content

Med EBC och A+ content har säljaren en möjlighet att lyfta produktbeskrivningen. Medan EBC är ett tillägg för Sellers så är A+ content för Vendors. Både EBC och A+ content består av en grafisk uppsättning som gör det möjligt att integrera bilder, video, produktjämförelser och många andra element i produktbeskrivningen. 

För båda tilläggen är det dock ett krav att du äger varumärket som visas på produkterna. EBC och A+ content bidrar inte bara till snyggare produktsidor och ökad produktplacering, de ger även kontroll över hur varumärket blir representerat på Amazon. 

Viktiga tips

Följande kriterier kan hjälpa dig att leverera en knivskarp produktsida som lockar och tillfredsställer kunderna som i sin tur leder till en hög placering i sökresultatet:

  • Optimering av produkttitel
  • Optimering av bullet points
  • Minst 3 produktbilder av hög kvalitet
  • Optimering av produktbeskrivning
  • Backend sökord
  • Ett konkurrenskraftigt pris
  • Prime program

Stores

På Amazon har du nu också möjlighet för att skräddarsy din egen varumärkessida och shop så att du kan bevara ditt varumärkes identitet även på Amazon. När kunderna klickar på varumärkes-länken på produktsidan sänds de vidare till varumärkets “Store” istället för till en produktöversikt. Denna service kallas Amazon Stores. Här kan säljarna vara kreativa och designa deras integrerade webbplats med egen design och innehåll. Man kan bygga en eller flera sidor med upp till tre nivåer och med plats till bilder, video och text. 

Varje Store får en unik URL (www.amazon.de/ditt varumärke) som kan användas till att hämta trafik från externa källor som till exempel Google Ads. Samtidigt är det möjligt att leda användaren till externa varumärke-sidor genom att länka till diverse sociala medier direkt på Store-sidan. Spårningsmodulen i Stores kan sedan kontinuerligt optimeras i förhållande till konsumenternas beteende och preferenser.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.