Google Ads

Google Display Network

Annonsering på Google är mycket mer än bara textannonser i sökresultatet. Google Ads består utöver söknätverket också av ett annonsnätverk som heter Google Display Network. På detta nätverk kan man styra text-, banner-, och videoannonser i åtskilliga format till både datorer, surfplattor och mobiler. Man kan annonsera över hela världen till segment man själv definierar. Resultatet är mätbart och man kan hela tiden justera sina aktiviteter.

Google Display Network har några mycket klara fördelar. Nätverket består av över två miljoner webbplatser och 650.000 appar och når ut till över 90% av globala internetanvändare. Detta gör annonsering på Google Display Network intressant för många företag.

Display

Så fungerar Google Display Network

Annonsering via Google Display Network har några betydande fördelar i jämförelse med andra annonsnätverk. Display-nätverket kan vara intressant för företag som redan använder bannerannonsering eller som önskar att arbeta med ett annonsnätverk med full transparens och goda möjligheter till optimering.

När man annonserar via Google Display Network har man goda möjligheter för att segmentera sina annonser. På så sätt blir budskapet så relevant som möjligt för målgruppen. Detta i sin tur ger förbättrade resultat både när man tittar på klickgrad och konverteringar som försäljning, generering av leads och övrig interaktion mellan användare och företag. En hög relevans ger fördelar i Googles auktion.

På Google Display Ads konkurrerar man med andra annonsörer om annonsplatsen. Man väljer CPC (kostnad per klick) där man betalar per klick eller vCPM (kostnad per tusen synliga exponeringar). Man har en dagsbudget per kampanj men man är inte garanterad att att synas hela tiden. En visning sker när annonsen och målgruppen är mest relevant och när budgeten tillåter.

Om man vill ha mer trafik till sin webbplats är det ofta en fördel om man arbetar med CPC bud. Vill man öka varumärkeskännedom kan det vara en bra idé att använda vCPM där man betalar för synlighet. En annons registreras som synlig när 50% av annonsen blivit visad så man betalar inte för annonser som ligger utanför den synliga skärmen för användaren.

När man bygger sina kampanjer på Display-nätverket bör man sätta upp en kampanj för varje målsättning, tema eller budget. Under varje kampanj sätter man upp annonsgrupper och annonser som riktar sig till de segment man vill visa annonserna för.

Alla annonser har en länk till en landningssida på webbplatsen. Landningssidan och  budskapet i annonsen ska hänga ihop och bör vara så relevant för målgruppen som möjligt. Utöver det är det en fördel om man har arbetat med användarupplevelsen och möjligheterna till konvertering på webbplatsen.

Fördelar med Google Display Network

  • Ökad varumärkeskännedom via visuella annonser
  • Ökad trafik till webbplatsen
  • Möjlighet att betala per klick (CPC) eller för visningar (vCPM).
  • Allt kan spåras så man kan optimera sina annonser med en bestämd målsättning
  • Annonser blir visade där målgruppen finns
  • Det finns möjlighet att använda retargeting
  • Goda möjligheter till segmentering säkrar en hög relevans mellan annonser och målgrupper
  • Full kontroll på den dagliga budgeten 

Segmentering på Google Display Network

För att optimera relevansen mellan annons och målgrupp arbetar Google med olika möjligheter till segmentering. Grundläggande arbetar man med innehåll och/eller beteende. Alla segmenterings-metoder kan kombineras för att få så precisa målgrupper som möjligt. Man kan även arbeta med budstrategier och budget specifikt till varje målgrupp för att optimera sina resultat.

Retargeting

Retargeting på Google kan sättas upp på både Display och Search och används när man vill styra annonser i förhållande till användarens beteende på en webbplats eller i en app. Utöver att man kan styra annonser till de användare som har ett speciellt beteende kan man även utesluta användare i kampanjer.  Då väljer man istället att inte visa annonsen till en utvald grupp. Listorna som används vid retargeting kan sättas upp via Google Ads. De kan även sättas upp i Google Analytics där man får större möjligheter till detaljerade segment.

Innehåll

Man kan välja att styra så Google Display annonser visas på webbplatser med ett specifikt innehåll/tema. En koppling mellan annonsens innehåll och webbplatsens tema där annonsen visas kan vara positivt för målgruppens upplevelse av annonsen.

Det kan vara en bra idé att segmentera på innehåll om man vill nå ut till en bred målgrupp. Om man till exempel säljer interiör kan man få hög synlighet på webbplatser som fokuserar på möbler och inredning.

Optimering av annonser

Precis som i andra former av digital marknadsföring behöver man optimera sina Display-kampanjer. Budpris, segment och landningssida är de viktigaste delarna att optimera men även allokeringen av budget mellan kampanjer kan göra en stor skillnad i förhållande till resultatet. Man bör alltid optimera kampanjerna mot sin målsättning och ju mer data man har samlad desto bättre. Det är alltid viktigt att spåra resultaten och om man använder Google Analytics kan man dra nytta av KPI:er och beteende.

Managed placement – Hanterad placering

Om man vill ha kontroll över var annonserna blir visade kan man välja att segmentera genom “managed placement”. Med denna metod kan man välja webbplatser eller appar där man vill visa sina annonser. Det enda som krävs är att webbplatsen är en del av Googles nätverk. Om man väljer den här metoden upplever man ofta högre priser än andra metoder av segmentering, speciellt i början av en kampanj.

Användarbeteende

Vill man nå en målgrupp med ett speciellt beteende kan man segmentera efter Googles definition av användare. När man riktar sina annonser mot relevanta användare är chansen stor att man ser förbättringar. Förutom att använda retargeting kan man styra sina annonser i förhållande till användarens intresse. Man kan även styra annonser mot användare som är redo att göra ett köp baserat på deras beteende online.

Annonser

På Google Display kan man annonsera med text-, banner- och videoannonser. Man kan förvänta sig bättre resultat om annonsernas budskap är relevant för målgruppen. Det är alltid bra att testa olika varianter av sina annonser för att sedan jämföra vad som fungerar bäst.

Om man har en webbshop kan man sätta upp dynamiska annonser och lägga till en målgrupp för retargeting. Dynamiska annonser väljer ut och visar de produkter som användaren har klickat på i webbshoppen utan att köpa dem. Detta gör annonsen mycket relevant för användaren.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.