Google Ads

Remarketing

Remarketing, också kallat retargeting, hjälper dig att nå personer som tidigare besökt din hemsida. Besökare av en webbplats kan sparas i remarketinglistor som definieras av ett specifikt beteende som är relevant för ditt företag. Det kan till exempel vara att man är intresserad av att samla alla användare som har köpt en produkt under en viss period eller dem som har lagt något i korgen utan att slutföra ett köp. Det kan även vara de användare som har sett en video utan att ta ytterligare kontakt. Om remarketinglistorna används till annonsering kan man styra annonserna och dess budskap så att chansen att användaren gör en önskad åtgärd ökar.

Remarketing

Vad är remarketinglistor?

Remarketinglistor kan utformas från ett brett spektrum av regler. Det kan vara något så simpelt som att driva besökare till webbplatsen eller ett mer komplicerad uppsättning som att samla användare som har besökt webbplatsen inom 14 dagar utan att utföra en önskad handling på hemsidan som till exempel ett köp. Många söker idag efter en vara på nätet innan de köper den online och ett stort antal besöker en webbshop efter att de mottagit ett nyhetsbrev. Detta kan även användas i förhållande till remarketing. Detta visar hur viktigt det är att finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt och påminna användaren att man finns och även uppmana användaren att komma tillbaka. Möjligheterna är många och det gör att remarketing är ett otroligt effektivt verktyg. Både när det gäller att främja försäljning, öka antalet registreringar eller bara för att skapa medvetenhet om en produkt.

Fördelar med remarketing

  • Tillgång till tidigare besökare
  • Nå personer som tidigare besökt din webbplats eller som har integrerat med ditt innehåll och visa annonser för dem som är mest köpbenägna.

Nå ut snabbt

Genom att använda remarketing kan du snabbt och enkelt nå ut med speciella erbjudanden som är relevanta för den bestämda målgruppen.

Skräddarsydda listor: Man kan sätta upp remarketinglistor som har speciella krav i förhållande till målgruppen. Dessa kan användas vid specifika tillfällen. Man kan till exempel samla användare som har lagt något i korgen och inte slutfört köpet. För att sedan påminna dem om företaget eller varan de var intresserade av.

Räckvidd

Genom nätverk som till exempel Google Display har man möjlighet att nå användare på flera miljoner webbplatser och tvärs över enheter.

Lär känna dina kunder bättre: Genom att använda specifika budskap och erbjudande mot olika målgrupper lär man snabbt känna sina kunder för det är enkelt att se vad som fungerar bäst hos just den målgruppen.

Remarketing baserat på kundlistor

Om du har tillgång till dina kunders e-mailadresser kan du samla dessa på en remarketinglista och exponera kunderna för annonser när de är inloggade på Google.  Detta gör det snabbt och enkelt att nå ut med relevanta och skräddarsydda budskap och erbjudanden.

Exkludera användare

På samma sätt som du kan samla och styra dina annonser mot bestämda målgrupper har man även möjlighet att exkludera målgrupper. Har en kund till exempel köpt något inom loppet av en vecka kan man göra en lista och exkludera dessa användare. Har din webbplats en inloggningsfunktion som existerande kunder använder kan det också vara en bra idé att göra en negativ remarketinglista. Man exkluderar då dessa användare så man inte annonserar mot existerande kunder och spenderar onödiga pengar.

Remarketing kan användas på de flesta digitala plattformer men krav och möjligheter varierar beroende på plattform.

Remarketing på Google

Remarketing kan användas på Google genom både Search- och Displaynätverket samt Google partnersidor och på YouTube. Dessa nätverk har olika krav och fördelar. Remarketinglistorna kan användas tvärs över de olika nätverken. Du kan till exempel styra dina bannerannonser mot användare som tidigare besökt din YouTube kanal.

Remarketinglistor till sökannonser på Google (Google Ads Search)

Remarketinglistor till sökannonser, kallas även RLSA (remarketing list for Search Ads), är en funktion som ger dig möjlighet att nå användare som tidigare besökt din webbplats när de sedan söker på Googles sökmaskin. Det kan vara via sökord relaterat till ditt brand eller dina produkter men det kan också vara bredare och mer generiska sökord. Detta ger dig möjlighet att skräddarsy dina annonser och din budstrategi baserat på din målgrupp. För att kunna använda RLSA ska du ha samlat 1000 cookies inom 30 dagar. Den maximala längden på dessa remarketinglistor är 540 dagar.

Remarketing på Displaynätverket

Remarketing på Googles Displaynätverk ger dig möjlighet för att rikta annonsering mot bestämda målgrupper med text-, video- eller bildannonser på webbplatser som är en del av Googles Displaynätverk. Remarketinglistor på Google Ads Display kräver minst 100 cookies som är samlade under en period på 30 dagar. Den maximala längden på dessa remarketinglistor är 540 dagar.

Dynamisk remarketing

När du annonserar på Displaynätverket kan du gå steget vidare och använda dynamisk remarketing. Dynamisk remarketing ger dig möjlighet att visa tidigare besökare annonser som innehåller de produkter eller tjänster som användaren har tittat på under sitt tidigare besök på din webbplats. Fördelen med det är att annonsen är skräddarsydd för den enskilda användaren och påminner dem om att besöka din webbplats på nytt. Google bestämmer vilket format av annonsen är mest effektivt beroende på vem mottagaren är samt beroende på vilken webbplats som visar annonsen.

För att använda dynamisk remarketing krävs det ett feed med alla produkter och tjänster. Det krävs även information om varje produkt eller tjänst med pris, bilder osv.

Remarketing på sociala medier

Remarketing på LinkedIn

Det finns även möjlighet att sätta upp remarketingkampanjer på LinkedIn men här kallas det “Matched Audiences”. Du kan bland annat samanställa listor utifrån trafiken till din webbplats, trafik från utvalda LinkedIn grupper eller använda e-postlistor från ditt företag. För att kunna använda remarketing på LinkedIn ska du ha implementerat LinkedIns Insight Tag på din webbplats.

Remarketing på Facebook

Remarketing på Facebook är mycket effektivt och kan assistera till att öka antalet konverteringar och förbättra din ROI/ROAS betydligt. Möjligheterna är många och din målgrupp kan skräddarsys utifrån en lång rad olika kriterier på samma sätt som Google, YouTube och LinkedIn. Du kan till exempel samla användare som har integrerat med ditt innehåll i form av likes, kommentarer eller delningar. Du kan även göra listor med användare som har lagt varor i korgen på din webbplats utan att slutföra köpet.

Remarketing på YouTube

Remarketing till videokampanjer på YouTube fungerar på samma sätt som vid remarketing på Sök- och Displaynätverket. Här har du också möjlighet att skräddarsy dina remarketinglistor ut från en lång rad kriterier. Till exempel användare som har besökt din kanal, sett 50% av en given video eller en remarketinglista med följare.

Remarketinglistorna från YouTube kan användas tvärs över Googles kanaler. Men kom ihåg att varje YouTube-lista kan inte användas till alla kampanjtyper.  Remarketinglistor baserade på användare som har sett en video eller personer som har sett en videoannons kan inte användas på Söknätverket (Google Ads Search) eller till Shopping-kampanjer.

Din remarketinglista på YouTube ska ha samlat interaktioner från minst 100 tittare innan du kan använda listan till dina kampanjer och annonser.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.