Google Ads

Google Ads Search

Det är en god idé att komma igång med Google Annonsering. Det görs över 3 miljoner sökningar på Google varje dag (källa: internetlivestats.com). I Sverige har Google en marknadsandel på över 95% och är därför ett relevant medium för de flesta företag. 

Search

Google Shopping Ads Partner and display annoncering - XXX

Google består utöver det organiska sökresultatet av betalda annonser – Så kallade Google Ads Search annonser. Tillgången till organiskt sökresultat (SEO) och Google annonsering fungerar annorlunda och det är därför en fördel att vara synlig i både organiskt sök och genom Google Annonsering

Varför Google Ads Search?

  • Det är enkelt att mäta effekten och ROAS (return on advertising spend)
  • Det är enkelt att  komma igång och man kan snabbt få trafik till webbplatsen
  • Man får chansen att synas på en bra position i Googles sökresultat när någon gör en relevant sökning
  • Man betalar bara när någon klickar på en annons
  • Man har själv 100% kontroll över sin dagliga budget

Så här fungerar sökannonsering på Google

Google arbetar med en avancerad algoritm och det är inte nödvändigtvis den annonsör som bjuder det högsta priset som syns överst i sökresultatet. Varje gång det görs en sökning på Google beräknas det vilka annonser som ska visas. Resultatet och annonsens placering beror på relevans och budpriser. Det varierar från gång till gång och från person till person vilken annons som blir visad var.

För att maximera relevansen av annonsen för sin målgrupp ska man arbeta med Googles begrepp kvalitetsresultat (quality score). Kvalitetsresultatet beräknas på relevansen mellan annonstext, sökord och landningssida samt klickfrekvens och användarens upplevelse på sidan. Ett högt kvalitetsresultat medför ett lägre klickpris och är därför en mycket viktig parameter.

Man strukturerar ett Google Ads konto med kampanjer och annonsgrupper efter teman så man är säker på att användaren får en annonsvisning som relaterar till det som användaren söker efter.

Om man till exempel söker efter “paketresa London” så ska man få en annonsvisning för paketresor till London som länkar till en landningssida på webbplatsen som handlar om just paketresor till London. Ju större relevans mellan sökfras, annonstext och landningssida desto större är chansen att användaren klickar på din annons istället för din konkurrents annons.

Arbetar man med SEO så jobbar man redan med optimering av användarupplevelsen på webbplatsen. Detta är alltså också en fördel i förhållande till Google Ads där en bra användarupplevelse belönas och ger annonsören ett högre kvalitetsresultat. Google värderar bland annat användarupplevelsen på hur länge besökaren stannar på webbplatsen. Hur många sidor man besöker värderas och om många lämnar landningssidan direkt efter att ha klickat på annonsen. Det är därför alltid viktigt att optimera användarupplevelsen och se till att webbplatsen och de sidor man länkar till är relevanta för vad man annonserar.

Sökord på Google

Sökfraser och sökord på Google är otroligt viktiga. Vilka sökningar vill man synas på? Vad söker målgruppen efter i förhållande till den produkt eller service man vill annonsera för?

Hur stor är konkurrensen på ett sökord och hur hög är sökvolymen? Dessa frågor kan man få svar på med hjälp av en sökordsanalys.

När man har bestämt sig för att använda Google Ads som en del av sin marknadsföringsmix så behöver man ta reda på vilka sökord som är relevanta att buda på. Har man redan en sökordsanalys från sitt SEO arbete så finns det många insikter att hämta här annars är det viktigt att göra en analys.

Sökorden läggs till i annons-grupperna i bred (broad), bred modifierad (broad modified), fras (phrase) eller exakt matchning (exact match). Dessa olika matchtyper avgör hur brett Google ska läsa dem. Har man till exempel ett sökord i bred matchtyp kan Google visa din annons på alla sökningar som Google anser som relaterade till sökordet. Det är den bredaste varianten av sökord. Om man vill ha idéer till fler sökord kan det vara en bra metod att använda bred matchtyp. Den smalaste inriktningen på sökord är exakt matchning. Här får man endast sin annons visad om sökningen är precis det sökord man har i sin annonsgrupp eller en nära variant.

För att säkra en optimal relevans i sitt annonskonto är det lämpligt att arbeta med negativa sökord. De ord eller fraser man inte vill vara synlig på bör man sätta som negativ match. Det kan till exempel vara ”omdöme”, “gratis”, “jobb” eller andra ord man inte vill betala trafiken för. Ju bredare sökord man använder i sina sökordslistor ju större blir behovet för negativa sökord vara.

Annonntexter och extensions

En annons består av upp till tre titlar på 30 tecken, upp till två beskrivningar på 80 tecken samt en länk till en landningssida. Under annonsen kan man göra annonstillägg. Det kan vara länkar till andra sidor på webbplatsen (sitelink extension), ord utan länkar (callout extension) som till exempel USP’er, telefonnummer m.m. Det finns flera möjligheter och olika annonstillägg att välja bland men det viktiga är att tänka på användarupplevelsen. Annonstext och annonstillägg ska passa till den sökning som har visat annonsen och den sida som annonsen länkar till ska vara relevant för både sökord och annonstext.

Spårning

En av de stora fördelarna med Google Ads är att allt kan spåras. Man bör alltid sätta mål för sin annonsering på Google Ads så man har något att optimera kampanjerna mot. Det kan vara ökad försäljning, minimum ROAS (return on ad spend), maximum CPA (cost per acquisition) trafik till webbplatsen, utfyllda kontaktformulär, nedladdningar eller andra KPIer.

Använder man Google Analytics kan man koppla sitt Google Analytics konto till sitt Google Ads konto och få all data samlad i sin Analytics profil. Man kan även importera Analytics KPIer till Google Ads. Använder man sin data som grund i sitt optimeringsarbete kommer man att kunna förbättra sina resultat betydligt.

Google Ads har sin egen spårningskod som gör det möjligt att spåra klick från mobil, surfplatta och dator. Det ger insikter som kan användas i attributionsmodeller och säkerställer ännu bättre analyser av kampanjer och därmed bättre utnyttjande av budgeten.

Optimering av Google Ads

För att ha de mest relevanta annonserna och uppnå bäst resultat behöver man optimera sina annonser. Vissa optimeringar bör göras varje vecka eller oftare medan andra optimeringar kan göras sällan. Mängd och tid beror på budget, konkurrens, mål och sökvolym. Desto mer tid man spenderar på optimering, desto bättre kan kampanjerna bli.

När man optimerar sina Ads kampanjer ska man alltid ha sin målsättning i åtanke och optimera mot det. Desto bättre spårning man har i sin uppsättning, ju bättre insikter får man i data och användarflöde. Detta i sin tur skapar möjlighet till bättre resultat.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.