Sociala medier

Facebook Annonsering

Har ni funderat på Facebook annonsering? 83 % av svenska folket finns på sociala medier och Facebook, Instagram och Snapchat är de mest populära sociala kanalerna i Sverige. 76% av sveriges befolkning har en aktiv Facebook profil, vilket också betyder att Facebook är det mest populära sociala mediet. (källa: Svenskarna och internet, 2018).

Facebook Annonsering

Med Facebooks annonseringsverktyg kan man sätta upp, redigera och posta flera annonser på en gång. Man kan dessutom få överblick över sina aktiviteter och tidigare kampanjer.

När man annonserar på Facebook kan man ganska precist definiera mottagaren av annonserna. Man kan göra det utifrån Facebooks egna segmenteringskriterier som till exempel ålder, kön, intressen och geografisk placering men även med hjälp av retargeting och e-postlistor. Utöver att placera sina annonser på Facebook kan man välja att även visa annonserna på Instagram.

Facebook har många olika annonsformat beroende på vilket innehåll och budskap man vill kommunicera. Visuella element som bilder eller video kan ge ett högt engagemang från användare.

Kombinationen mellan målgrupp och annonsformat kan öka användarens upplevda relevans och det har ofta en positiv inverkan på kampanjens resultat.

Det är kostnadsfritt att skapa en företagsprofil eller ett annonskonto på Facebook. Det är först när man publicerar sina annonser eller om man väljer att “Boosta” ett inlägg som man ska sätta en budget.

När man sätter upp sina kampanjer lägger man till den budget man önskar använda på sina annonser. Man kan göra detta med en dagsbudget eller med en samlad budget för en given period. Om man märker av bättre eller sämre resultat än man förväntade sig kan man justera budgeten och sin annonsering. Detta är en stor fördel vid Facebook annonsering.

Boosta inlägg på Facebook

När man lägger ut en bild / inlägg på sin företagssida kan man välja att boosta inlägg på Facebook och nå ut till en större målgrupp. Den enda skillnaden för användaren är att det längst upp står “sponsored”.

Facebooks algoritm innebär att endast en liten andel av de följare du har på din Facebook-sida faktiskt ser de poster företaget gör. Därför är det en bra idé att överväga om man vill prova att boosta vissa inlägg och sätta en budget för det. 

Precis som traditionella Facebook annonser kan man med boostade inlägg själv definiera sin målgrupp och välja vem som ska se annonsen. Boostar man ett inlägg på Facebook kan man nå ut både till nuvarande och potentiella nya kunder. Man kan lägga till åtgärdsalternativ i inlägget/posten som kommer att engagera målgruppen för att utföra en viss åtgärd. Det kan till exempel vara att anmäla sig till ett event, köpa något eller att prenumerera på ett nyhetsbrev.

Fördelen med att boosta ett inlägg är att företaget får ökad synlighet på Facebook och når en större del av sin målgrupp. Man kan på så sätt öka mängden av likes, kommentarer och delningar på sina inlägg men man kan även öka trafiken till webbplatsen och öka sin försäljning.

Optimering av Facebook annonser

Man bör alltid mäta resultat och effekt på sin Facebook annonsering. Ju mer man vet, om engagemang vid annonsering, desto bättre kan man optimera sin annonsering för att skapa en högre vinst.

Använder man Google Analytics och Tag Manager har man ofta ideala möjligheter för att spåra sina resultat på djupet och kombinera engagemanget på sina Facebook annonser med sina resultat. Detta bör jämföras både över tid och med andra trafikkällor.

Det är en bra idé att ta reda på om man nått ut till rätt målgrupp. Man kan bland annat jämföra vem som har interagerat med annonserna med målgruppen man har riktat in sina annonser till.

För att ta reda på hur man bäst kommunicerar med sin målgrupp kan man prova olika inställningar och budskap för att se hur det påverkar resultatet. Utöver det kan man undersöka om det finns specifika mönster som visar sig i flera annonser. 

Optimering av Facebook annonsering

Använder man sin Facebook Pixel kan man spåra konverteringar och optimera sina kampanjer i förhållande till konverteringar. Det kan gälla till exempel försäljning i en webbshop eller kontaktförfrågningar. Man kan sätta upp remarketing och styra sina annonser i förhållande till målgruppens tidigare beteende på webbplatsen.

Även om man använder Google Analytics till att mäta sina konverteringar kan Facebook pixel ge värdefull information. Med Facebook Pixel kan man se konverteringar över mobil, tablet och desktop.

Samma pixel kan användas till att optimera kampanjer och konverteringar. På så vis kan man visa annonser endast för dem som är mer troliga att konvertera på webbplatsen.

Facebooks Pixel kan även används till segmentering, antingen i förhållande till besökare av webbplatsen eller till att styra annonserna till andra användare som liknar målgruppen. På så sätt kan man skapa en nya kunder baserat på sin existerande målgrupp. 

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.