Sociala medier

Instagram annonsering

Har ni funderat på Instagram annonsering? 83 % av svenska folket finns på sociala medier och Facebook, Instagram och Snapchat är de mest populära sociala kanalerna i Sverige. 60% av sveriges befolkning har en aktiv Instagram profil vilket också betyder att Instagram är det näst mest populära sociala mediet. Facebook vinner förstaplatsen på 76%. (källa: Svenskarna & internet 2018).

På Instagram kan användarna utforska visuellt innehåll och dela foton och videoklipp med varandra. Vill man kommunicera med sin målgrupp genom visuellt innehåll är detta en utmärkt kanal. Här kan man nå ut till både existerande och nya kunder baserat på deras intressen och beteende. 

Stick ut från mängden på Instagram

Instagram är ett medie där användarna vill bli inspirerade av bilder & video. Det är därför avgörande att man fokuserar på att skapa annonser med ett visuellt innehåll som speglar företagets värderingar och samtidigt sticker ut och är relevant för målgruppen. 

Det är otroligt viktigt att det visuella innehållet är av hög kvalitet. Det är dessutom viktigt att budskapet är tydligt både i innehåll och text så att målgruppen finner det relevant.

Fördelar med att annonsera på Instagram

  • Det är en utmärkt kanal för visuell kommunikation
  • Kanalen ger nya möjligheter jämfört med traditionella annonser.
  • Högt engagemang från användarna
  • Målgruppen kan definieras ganska precist och man kan arbeta med retargeting
  • Enkel annonsplanering och budgetstyrning

Hur sätter man upp annonsering på Instagram?

Instagram annonsering & Facebook

Instagram ägs av Facebook och man sätter upp sina kampanjer och annonser för Instagram i Facebooks Power Editor där man också gör Facebook annonser. Det är inte ett krav att man har ett Instagram konto för att annonsera där men det är en bra idé. Här finns ju möjligheten att skapa relevant organiskt content till målgruppen. För att kunna annonsera ska man dock ha ett annonskonto på Facebook.

Man kan antingen sätta upp annonser som endast är synliga på Instagram eller så kan man välja att aktivera samma annonser som man har på Facebook även på Instagram.

Vill man ha samma annonser med budskap och målgrupper på både Instagram och Facebook ska man bara lägga till Instagram i inställningen för placering. Fördelen med att göra det är att man sparar tid. Dessutom kan man sedan bättre mäta och jämföra effekten av annonserna på de två medierna. En annan fördel är att man kan redigera och optimera annonserna samtidigt. Vill man göra en Instagram annons som inte ska vara aktiv på Facebook ska man sätta upp mål för kampanjen, definiera målgruppen, skapa innehåll (text, bild och eller video), välja format för annonsen samt välja Instagram i inställningen för placering.

 

Kampanjer & målsättningar

När man sätter upp annonskampanjer är det viktigt att ha en målsättning för vad man vill uppnå med kampanjen. Har man uppsatta mål från starten så kan man under tiden värdera hur effektiva annonserna är och justera budskap, budpris, målgrupp eller budget i förhållande till sin målsättning.

Man specificerar en målgrupp till varje annonsgrupp. Man kan göra detta baserat på till exempel kön, ålder, geografisk placering och intressen. Då Instagram fokuserar på delning av bilder och video så är det bra att överväga målgruppens intresse då många använder mediet för inspiration.Utöver det kan man segmentera med hjälp av retargeting och e-postdatabaser. När man har definierat målgruppen till annonserna ska man överväga vilket innehåll de finner mest relevant. De videos eller bilder man använder ska väljas ut och ska matcha målgruppens intresse.

Det är kostnadsfritt att starta en företagsprofil på Instagram och det är även kostnadsfritt att upprätta ett annonskonto. Det är först när man ska annonsera som man behöver tilldela aktiviteterna en budget. När man sätter upp Instagram annonser kan man välja att definiera en dagsbudget eller en samlad budget för en given period. 

Beroende på resultaten från annonserna kan annonsplanering och budget kontinuerligt anpassas för att optimera kampanjens prestanda.

Instagram annonsering – Annonsformat på Instagram

Annonser kan precis som vanliga inlägg på Instagram visas i tre olika format:

  • Bildannons: Välj på kvadratisk, landskap (liggande) eller porträtt (stående) format.
  • Videoannons: Man har möjlighet för att visa en kort video som en annons på Instagram. Precis som på bildannonser kan man välja om formatet ska vara kvadratiskt, landskap eller porträtt format.
  • Karusell: Här kan man lägga till flera bilder i en annons. De som ser annonsen kan alltså bläddra igenom olika bilder. Man kan på så sätt kommunicera flera visuella intryck på en gång.

Man kan skriva en annonstext till alla format. Denna visas under bilden, videon eller karusellen.

Man kan även välja att göra annonser genom Instagram Stories. Här kan man göra en videoannons som visas mellan användarnas Stories.

Man kan lägga till en knapp till annonserna som oftas ökar interaktionen från användaren och kan därmed bidra med att öka konverteringar.

Åtgärdsknappen kan till exempel länka användaren vidare till en webbplats eller en sida för en app installation. 

Optimering av Instagram annonser

Man ska alltid mäta resultatet på sina Instagram annonser. Desto mer man vet om målgruppen, dess handlingar och beteende ju mer kan man man förbättra sina annonser. Relevanta annonser betyder större chans till försäljning och konvertering. Det är mycket användbart att undersöka om man nått ut till den önskade målgruppen genom att jämföra dem som har integrerat med annonserna med den målgrupp man har riktat annonsen mot.

Det viktigaste är naturligtvis att mäta resultatet på bakgrund av de målsättningar man har satt för kampanjen. Är målsättningen att skapa intresse, likes, delningar, klick eller försäljning? Det hela kan mätas och lyckas man göra rätt justeringar i kampanjen kommer man att kunna skapa goda resultat.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.