SÖKMOTOROPTIMERING

Länkbygge / Link building

Länkar och länkbygge är ett väsentligt element när det kommer till SEO och optimering av en webbplats. Länkarna ger Google en indikation om huruvida en webbplats är relevant för användarna. Med en sund länkprofil och starka länkar är sannolikheten stor att man placeras högt i Googles sökresultat.

Link building links

En länk anses som en rekommendation och de flesta nickar igenkännande till att ha sökt efter eller fått en rekommendation. I vår vardag lyssnar vi ofta på rekommendationer och låter dem ha inflytande på våra beslut. Det kan vara när vi ska på semester, välja restaurang eller köpa en ny produkt som vi söker inspiration, erfarenheter och goda råd från andra. Ofta genom sociala medier men i hög grad genom sökningar på Google. Länkar och länkbygge är viktigt om man vill få bra ranking och synas på en högre placering i Googles sökresultat.

Varför ska man använda sig av länkbygge?

  • En extern länk ger Google en indikation om huruvida sidan är relevant för andra användare.
  • En sund länkprofil kan flytta webbplatsen högre upp i sökresultatet.
  • En länk ses som en rekommendation och rätt rekommendationer från starka domän har en positiv inverkan på webbplatsens placering i det organiska sökresultat.

En länk betraktas som en rekommendation

Om en webbplats får en extern länk betraktas det som en rekommendation och Google värderar då att webbplatsen och landningssidan i fråga är relevant för andra användare. Detta medför att landningssidan blir mer värdefull och kan visas på en bättre plats i sökresultatet.

För att en länk ska betraktas som en trovärdig rekommendation ska det vara en länk av en viss kvalitet. Med en viss kvalitet menar vi från ett starkt domän eller en webbplats som själv har många starka länkar eller relevant och användbart innehåll. När man arbetar med länkbygge / link building ska man tänka kvalitet framför kvantitet och prioritera de länkar som gör domänet och webbplatsen starkare.

 

Externa länkar

En extern länk är en länk som kommer utifrån. Det kan vara från en leverantör, en samarbetspartner, media, en intressent eller en privatperson. Gemensamt för dem är att de sänder en referens från deras webbplats eller blogg till er webbplats.

Länkar kan komma av sig själva om man skapar relevant innehåll men det är sällan det är de riktigt värdefulla länkarna som man faktiskt strävar efter. Det betyder att man själv ska skaffa de länkar man faktiskt vill ha. Det händer ofta baserat på innehåll, bilder eller annonser man har arbetat fram.

Genom innehåll eller samarbete kan man ta kontakt med relevanta webbplatser och undersöka möjligheten för en länk. Det är en stor uppgift men kan vara avgörande för dina placeringar hos Google om uppgiften utförs korrekt. Det finns i princip inga gränser för hur många länkar man kan skaffa men det är viktigt att komma ihåg att de bästa länkarna kommer från starka domäner och det är dem man ska sträva efter.

 

Interna länkar

Den interna länk-strukturen är också viktig. Användarbeteendet på en webbplats påverkar även placeringen hos Google.  Om en användare befinner sig en längre tid på en landningssida eller klickar sig vidare på samma webbplats sänder användaren en signal till Google om att webbplatsens innehåll är relevant.

Lämnar användaren webbplatsen snabbt eller direkt skickas det en signal till Google att innehållet inte var intressant för användaren eller att sidan inte var relevant för den givna sökningen. Detta medför att webbplatsen sjunker i relevans och kan därför tappa placering och synlighet i sökresultatet hos Google.

Om användaren stannar på sidan är det strategiskt en bra idé med internt länkbygge då en stark och välbesökt landningssida kan sända värde till andra sidor på webbplatsen. Det betyder inte att man ska länka mellan alla sidor utan vidare men att man gör en landningssida mer relevant med korrekta länkar.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.