SÖKMOTOROPTIMERING

Migrering

Migrering av webbsidor är ett sätt att beskriva händelsen när en webbplats genomgår stora förändringar inom områden som kan påverka webbplatsens synlighet i sökmotorerna. En migrering innebär ofta betydande förändringar av webbplatsens struktur, innehåll, kodning, prestanda & UX-relaterade utmaningar eller ändringar av domän.

Vid migrering av data får man inte undervärdera risken för ett markant fall i synlighet i det organiska sökresultatet och därmed ett trafikfall.

Det är särskilt sökord som inte är varumärkesrelaterade som kan drabbas vid en migrering. Ett fall kan vara från veckor till flera månader beroende på hur mycket de element som sökmotorerna rankar efter har blivit påverkade. Tidsramen för migreringen är även en påverkande faktor.

Som företag måste man vara inställd på en tillfällig förlust av trafik eftersom Googles sökrobot (Googlebot) går igenom den nya sidan, bearbetar ändringarna och sedan uppdaterar indexeringen.

Om en övergående migrering planeras och testas kan du undvika stora skiftningar i organisk trafik och i bästa fall ser Google förändringarna som positiva och belönar det hårda arbetet med bättre placering.

Men det är lättare sagt än gjort och den bittra verkligheten för många företag är att en migrering av en webbplats sällan bidrar till bättre SEO-insats utan snarare ett fall i sökmotorerna. För att undgå detta är det fyra viktiga faser som man bör arbeta efter.

Migrering – Olika typer av webbplats-migreringar

Det finns olika typer av webbplats-migreringar. Det är till exempel stor skillnad på en ändring från HTTP till HTTPS och på att ändra i innehållsstrukturen. Processen i de nämnda exemplen är därför olika och måste hanteras annorlunda.

Men, oavsett vilken förändring en webbplats står inför är ett av de främsta målen att bevara sidans organiska trafik och så småningom skapa tillväxt genom en ny och förbättrad webbplats.

Om migreringen genomförs på rätt sätt undviker man att förlora affärer på migreringen och blir belönad snabbare av Google för den nya webbplatsen (om den uppfyller bästa praxis).

Om ni behöver hjälp med en migrering av er webbplats så är Kvantum redo att hjälpa till.

Varför är site-migrering viktig?

  • En genomarbetad webbplats-migrering är viktig för att behålla den nuvarande synligheten i det organiska sökresultatet vid övergången från en webbplats version till en annan.
  • Med korrekt migrering är det möjligt att förmedla till sökmotorerna att webbplatsen genomgår väsentliga förändringar och det ger möjlighet för att undgå stora skiftningar av organisk trafik.
  • Genom korrekt datamigrering av webbplatsen genomgås alla faser av processen grundligt och säkrar att alla förhållningsregler tas i beaktning.

När en migrering görs på en webbplats finns det ett antal faser som måste genomföras innan man genomfört en lyckad migrering.

När bör man ha en migreringsplan?

Det kan finnas olika orsaker till att man genomför en migreringsplan.

Migrering av nytt domän

Om en webbplats ska ha ett nytt domän ska det göras redirects till samtliga sidor och även spårning (tracking) ska ändras. Det är lätt att glömma bort att redirecta PDFer eller liknande element och detta medför ett fall i trafik.

Större UX-ändringer

Om webbplatsens utseende ska ändras markant är det viktigt att kika på hur dessa förändringar kommer att påverka företagets KPIer. Man bör försäkra sig om att ingen av ändringarna har tekniska konsekvenser. Finner man något som kan ha konsekvenser ska dessa finnas med i planen. Dessutom ska man gå igenom all spårning då den kan påverkas av olika CSS element.

Strukturella förändringar

Om det ändras på namngivningen av menyer eller om URL strukturen ändras är det viktigt att man sätter upp redirects och att all spårning i förbindelse med detta också ändras.

En helt ny webbplats

En helt ny webbplats är redan en betydande investering för de flesta. Planer för migrering är ofta förbisedda i detta sammanhang, vilket kan innebära att mycket arbete i slutändan inte ger de önskade resultaten. Om inga användare kommer in på den nya webbplatsen kan ingen njuta av den nya investeringen. En ny webbplats är en av de största migrerings-projekten där spårning måste sättas upp, omdirigeringar och ett stort antal andra SEO uppgifter.

Migreringsprocessen

Planering av webbplats-migrering

Den första fasen är planeringen som är avgörande för projektets framgång. Oavsett vad som är orsaken för en migrering av en webbplats så måste det finnas klara mål från starten. Konkreta målsättningar bidrar till en förväntad avstämning av projektet. KPIer ska sättas och stämma överens med olika affärskritiska delar av webbplatsen.

Ett av de viktigaste elementen är att identifiera kritiska aspekter före migreringen. Alla risker som kan ha negativ inverkan på den organiska synligheten ska identifieras och försiktighetsåtgärder måste vidtas. Utifrån riskanalysen förbereds olika scenarier för resultat och tillväxtmöjligheter. Det är efter de inledande analyserna som man tar ställning till hur migreringen ska hanteras.

Innan migrering

Innan migrering är det en rad aktiviteter som ska utföras under tiden som den nya webbplatsen är under utveckling. Det är bland annat ett antal SEO-krav måste klargöras.

Två av de viktigaste elementen är wireframe och teknisk genomgång men det är en rad tekniska specifikationer som man bör ta ställning till för att uppnå en framgångsrik migrering. På nya webbplatser ser vi ofta element som ser bra ut från ett användarperspektiv men som inte fungerar för en bot. Det betyder att Google inte kan läsa och genomgå webbplatsen korrekt.

Utöver detta ska DOM, canonical struktur, pagination hantering och andra tekniska element genomgås och bestämmas. Ett tredje och mycket viktigt element är att genomgå samtliga URLer som ska pekas om. Om det uppstår ett fel i en ompekning kan landningssidan försvinna helt från sökmotorernas index.

Efter migrering

När migreringen är genomförd startar en ny kontrollrunda. Det är nästan samma rutin som innan migreringen men skillnaden är att nu finns det tillgång till mycket mer data.

Undervärdera aldrig mängden av arbete i den här fasen för det är här eventuella fel och brister ska identifieras. Ju längre tid det tar att åtgärda ett fel, ju längre tid påverkas det organiska sökresultatet negativt. När webbplatsen är testad för fel och brister kan man noggrant börja mäta och spåra på den nya webbplatsen.

Lansering av ny webbplats

På lanseringsdagen ska webbplatsen med omdirigeringar / redirect och all spårning övervakas för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Google Search Console, Search Metrics och Screaming Frog är verktyg som används i kombination för att säkerställa att webbplatsen lanseras som önskat.

Ett vanligt fel vid lansering är att sidan är nere när den uppdateras. När den nya sidan ersätter den gamla finns det alltid en risk för att den nya sidan är nere under en period. Detta bör dock hållas till ett minimum men om det sker ska servern kunna reagera på en eventuell URL förfrågan med en 503 respons. Denna respons berättar för sökmotorerna att webbplatsen är nere på grund av underhåll. Om detta är uppsatt korrekt så kommer Googlebot att återkomma och crawla (gå igenom) sidan senare.

Om webbplatsen är nere utan en 503 respons och sökmotorn genomgår webbplatsen kommer den organiska synligheten att påverkas negativt. Det tar tid att bygga upp det man har mist. När själva migreringen sker bör man också visa ett servicemeddelande för användarna som berättar att sidan är nere på grund av underhåll.

Andra klassiska fel man kan göra vid lansering är att man glömmer att ta bort olika bothinder som att man använt 302 ompekningar för permanenta ändringar eller att din robots.txt eller sitemap inte ändras.

Lanseringsdagen är kritisk för det är här oväntade fel kan uppstå och konsekvenserna kan vara stora om de förbises.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.