Webanalys

Google Analytics

Google Analytics är ett av de bästa verktygen när det gäller dataanalys och spårning av data. Googles spårningssystem ger företag möjlighet att få mycket goda insikter och en möjlighet att arbeta ingående med analyser av besökare av en webbplats. Analytics ger även unik möjlighet att forma företagets strategi efter användarens beteende på webbplatsen.

Google Analytics

Google Analytics

Webbplatsen är företagets digitala ansikte och det är viktigt att förstå olika målgruppers beteende och preferenser för att kunna maximera sin verksamhet. Idag går tekniken framåt med stormsteg så det är viktigt att för både B2C och B2B-företag att ha en uppdaterad digital profil som fungerar ultimat för besökaren på alla enheter.

Ju mer insikt man har i hur målgrupper och kunder använder en webbplats desto bättre resultat kan man skapa via digitala kanaler.

Google Analytics kan samla den data som behövs för att kunna förstå kundernas beteende på webbplatsen. När koden från Analytics är korrekt implementerad på webbplatsen mäts de mest grundläggande KPI-värdena som antal besök, trafikkällor, tid som spenderas på sidan, vilka sidor som besöks m.m. Önskas ytterligare insikter kan man sätta upp Analytics så man också ser konverteringar, försäljning, omsättning, användarmönster och så vidare på en mer detaljerad och användbar nivå.

Förstår man beteendet på webbplatsen får man insikt i om strukturen är optimal i förhållande till de målsättningar man har på webbplatsen. Det kan vara till exempel försäljning eller att samla leads.

För att kunna mäta om man når önskade målsättningar digitalt behöver man förstå användarens beteende i detalj. Det är till exempel viktigt att veta hur länge användarna befinner sig på webbplatsen, vilka landningssidor de besöker samt vilka sidor som inte får trafik. Oavsett om det är en E-handel eller inte så är det viktigt att förstå och analysera besökarnas beteende på en webbplats för att kunna ge dem en bättre användarupplevelse.

Varför Google Analytics?

  • För att få insikt i webbplatsens värde och omsättning.
  • För att förstå användarbeteendet på webbplatsen som i sin tur ger möjlighet att optimera innehållet för ett bättre resultat.
  • Google Analytics kan kopplas med Google Ads för uppnå bättre resultat av sin Google annonsering
  • Analytics ger möjlighet för att kvalificera trafik som sedan kan användas i annonsering.
  • Man kan integrera andra plattformar/program som till exempel ordersystem.
  • Google Analytics är kostnadsfritt att installera och använda.

Google Analytics – Förvärv

Företag som använder Google Analytics får också insikt i vilka källor webbplatsens besökare kommer från. Har de kommit in på webbplatsen via det organiska sökresultatet (SEO), har de klickat på en betald annons (Google Ads) eller har de kanske klickat sig vidare från ett nyhetsbrev?

Detta ger en förståelse för vilka trafikkällor man bör arbeta med och eventuellt investera mer i. När man kopplar data från ett Google Ads konto med Google Search Console och Google Analytics får man enormt användbara insikter i synergin mellan Ads annonseringen och SEO. Utöver det får man också en bra grund till sitt optimeringsarbete. Alla trafikkällor kan taggas så att de blir synliga i Google Analytics men det är endast trafiken från Google som blir automatiskt taggad. Det är viktigt att även ha en strategi för implementering av spårningskoder för sociala kanaler och nyhetsbrev.

Webbplatsens användare

Med Google Analytics kan man få insikt i vem som besöker webbplatsen och vilka kunderna är. Man kan sätta upp rapporter med information om ålder, kön samt geografi. Det betyder att man kan se vilket land eller stad användarna kommer från. Genom demografisk information kan man styra budskap och innehåll mot primära målgrupper, både på webbplatsen och i sin annonsering. Man får även överblick över hur många nya besökare webbplatsen har och hur många som återkommer.

Konverteringar – Försäljning, leads m.m.

Målsättningar för en webbplats bör alltid mätas. Via E-handelsspårning (eCommerce tracking), konverteringsmål eller händelsespårning (event tracking) beroende på vilka målsättningar man har. Det primära är att definiera målsättningarna och strukturera sitt Analytics konto därefter.

Om man har satt sina mätpunkter på webbplatsen får man insikt i vilka trafikkällor och vilka typer av användare som uppfyller dessa målsättningar. Det är naturligtvis viktigt i förhållande till optimeringen av sina aktiviteter. Analytics ger insikt i hela konverteringsprocessen om det är korrekt uppsatt. Man kan till exempel se de olika trafikkällorna som medverkar till en konvertering även om det inte är den sista trafikkällan före konvertering.

E-handelsspårning kan sättas upp så man kan se var i köptratten användaren faller ifrån, vilka produkter som säljs, hur stor ordern är, antal returvaror m.m.

Google Analytics & användarbeteende

Google Analytics ger även en unik inblick i vilka landningssidor som ger bra resultat och vilka sidor som bör förbättras. Användaren kanske landar på en sida som egentligen inte är den mest lämpliga? Då kan det vara en god ide’ att arbeta med det för att styra dem till den mest relevanta landningssidan som med större sannolikhet kan skapa resultat. Man kan även se hur lång tid det tar att ladda en sida (page speed) och om en sökfunktion är implementerad kan man se vilka söktermer användaren söker efter internt på en webbplatsen.

Når ni era målsättningar?

Driver man en webbplats utan att använda spårning saknar man nödvändiga insikter för att optimalt kunna optimera sina digitala resultat. Hos Kvantum baserar vi en stor del av våra analyser på data från Google Analytics. På det sättet kan vi bäst hjälpa er att utnyttja en webbplats till dess fulla potential.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.