Webanalys

Google Tag Manager

Google Tag Manager fungerar som en container som gör att du enkelt kan implementera och hantera taggar och skript på en webbplats eller i en app.

Google Tag Manager

Google Tag Manager

När koden från Google Tag Manager är implementerad på webbplatsen eller appen kan övriga tags implementeras via Tag Manager. Detta sparar tid och resurser hos IT-utvecklarna eftersom flera personer kan arbeta med tags och scripts utan ha tillgång till backend på webbplatsen.

Företag kan välja vem de vill ge tillgång och på vilken nivå. Det är en bra idé att att ge sin byrå tillgång till Tag Manager så att de själva kan implementera taggar för ett snabbare arbetsflöde. Google Tag Manager kommer att vara till stor nytta för nästan alla företag som arbetar seriöst med spårning och konverteringar på sin webbplats.

Varför Google Tag Manager?

  • Tag Manager tar spårning till en högre nivå med flera möjligheter.
  • Det är enkelt att implementera taggar och scripts på webbplatsen.
  • Event-spårning och konverteringsmål går snabbare att sätta upp än om man gör det via Google Analytics.
  • Företaget sparar resurser hos interna eller externa utvecklare.
  • Man kan anpassa innehållet på en webbplats efter användarbeteende.
  • E-handelsspårning kan implementeras via Google Tag Manager om det inte är möjligt på traditionellt sätt.

Spåra genom Tag Manager

Om man väljer att använda Google Tag Manager så är det oftast bra att samla alla sina taggar här. Det gör det överskådligt och risken för att man tar bort en tagg av misstag vid ett fel minskar. Det gör det även enklare att uppdatera taggar. Tag Manager är mycket flexibelt så om man gör en ändring som inte fungerar kan man alltid gå tillbaka.

När man har installerat Tag Manager på sin webbplats öppnas fler och mer strategiska möjligheter för spårning.

Först och främst kan man implementera taggar på sin webbplats. Det betyder att man till exempel kan implementera Analytics, Facebook pixel, Google Ads spårnings-script eller andra tredjepartstaggar direkt på sin webbplats utan att involvera en utvecklare.

Man kan mäta när en händelse ska ske, till exempel, när ett mål är nått. Som utfyllnad av formulär, när någon sett en video, besökt specifika sidor eller när det skett ett köp i en webbshop.

Med Google Tag Manager kan man ställa in utlösare som avgör när en tagg är avfyrad. Det betyder att man kan sätta upp “intelligenta” listor för retargeting baserat på användarbeteendet på webbplatsen.

Taggar kan också styra vilket innehåll som en enskild användare ser. Man kan styra om en användare ska se en pop-up ruta med en rabattkod speciellt utvalt för dem. Man kan även styra om textinnehållet på en sida ska ändras baserat på användaren.

Google Tag Manager och E-handel

Tag Manager är idealt för E-handelsföretag då systemet tillåter att man arbetar agilt och flexibelt både med innehåll och tracking. På det viset kan man löpande justera olika micro-konverteringar och på det sättet kvalificera upp sin trafik.

I många avseenden kan Tag Manager implementeringar användas som en form av experiment och om det fungerar bra sedan implementeras av en utvecklare. På detta sätt implementerar och utvecklar man bara saker som man vet kommer ha en positiv effekt för företaget.

Det är många som använder Google Optimize genom Tag Manager, vilket är ett uppenbart sätt att experimentera med sin webbplats.

Välkommen att kontakta Kvantum om ni vill veta mer om Google Tag Manager och varför det kan vara en bra idé för ert företag.

Ska vi prata vidare?

Vi är alltid redo att föra en dialog om era ambitioner och hur vi kan utveckla era digitala kanaler och få ert företag att växa.