Udsigt til recession! Skal virksomhederne holde igen med investeringerne?

Min umiddelbare tanke er; jeg tror det ikke. Tag ikke dybebeslutninger på antagelser, der kan komme til at skade din virksomheds tilstedeværelse online, flere år frem. Og lad aldrig strategien bliver styret af frygt, og tag aldrig beslutinger på et udokumenterede grundlag.

Forleden opfordrede Jeff Bezos, SMV-virksomheder og forbrugere verden over, til at holde igen med investeringerne, da der er udsigt til recession – at der er udsigt til recession, hersker der ingen tvivl om.

Udover budskabet til forbrugerne, som jeg til dels er enig i, om at de skal holde igen med forbruget, var hans budskab meget klart til smv-virksomhederne. I sit svar til Goldman Sachs CEO David Solomon kommentar i et interview til CNBC. Her siger Bezos:

‘Yep, the probabilities in this economy tell you batten down the hatches’

Og her er jeg ikke så enig. En ting er klart, om vi er i recession i realiteten eller teknisk, kan (næsten) komme ud på et. Da det er “bad for business”.

Jeg vil derfor mene, at virksomhederne og i særdeleshed SMV-Danmark skal være varsom med, hvor og hvordan de skærer i deres investeringer online. Om det er investeringer i ny eller videreudvikling af teknologi eller om det er fyringer der er på tale. Så er risikoen her, at man skærer for dybt og mister en gylden mulighed for at udvikle sine styrker i fx online tilstedeværelse og salget her. 

En recession eller kraftig nedgang ift. købekraften, kan også skabe gyldne muligheder for at sætte sig tungt i markedet, som det brand og den virksomhed, der tror på, at tingene ændrer sig og vender tilbage til “normalen”. En strategi i en recession kan og burde være, at gå efter det de andre sparer sig til, og dermed erobrer de markedsandele, som dem der sparer for meget mister. For én ting er sikkert, du kan ikke spare dig ud af en recession, og du kan slet ikke spare dig til vækst i et marked, der vil være vigende i måske flere år.

Derfor vil den kløgtige CEO og CFO de kommende mdr. og år kigge på deres CMO’er i øjnene, og bede dem om, at finde yderligere rentabel vækst og oms. bl.a. i de digitale kanaler, hvor omsætningen kan styres og dokumenteres hurtigere og bedre.

Fokus vil derfor være længere ned i funnel – hvor der de foregående år, har været fokuseret mere på upper funnel aktiviteter via fx facebook, instagram, pinterest o.l. 

For det er hér, der er penge at tjene og 1. part data at høste samt indsigter at hente og arbejde videre med – det du har sået via al din brand igennem C19, hvor ecommerce og online generelt oplevede eksplosiv vækstrater, der var 2- og 3 cifrede, og hvor brands have mulighed for at opsamle ny data, har I mulighed for at komme i endnu tættere dialog med kunderne. Og udvikle brugerrejser, udvikle nye former for services m.m. Derfor skal der høste nu af de investeringer, og i samme moment sørge for, at aktivere de dele af strategien, der er blevet opbygget i jeres digitale kanaler. 

Globale tal peger på, og det på trods af recessionsfrygt, at ecommerce vil vækste med godt 10% (9,8) i 2023. Det være sig i markeder der BNP’mæssigt ‘kun’ vækster mellem 0 og +2,5% i Europa – 1,8% for Eurozonen gelerelt.

Vi har allerede nu set og læst rapporter fra danske SMV’er, der anså deres investeringer sidste år (2021) i fx bedre lagerfaciliteter, bedre eCom (platforme og strategier) for tabt, fordi budgettet var lagt forkert i indeværende år, og over en for kort tidsperiode ift., at tjene investeringen hjem. Mange ser ikke investeringerne over en længere tidsperiode, men ser kun med økonomiske briller, der fokusere på det kommende kvartal. Altså på et alt for kort bane. Det er et alt for svagt fokus, hvis udviklingen skal slå igennem og manifesterer sig via afkast i de kanaler, som til stadig er forholdsvis nye for mange SMV’ere.

Derfor; ro på og fokus på de risici der er. Arbejde fuld fokuseret med strategien, og ha’ for øje, at der arbejdes i et yderst volatilt marked i de kommende år. 

En ting er sikkert, den situation vi er i nu, vil gradvist vende og væksten vil komme igen. Og her skal du være klar og have gjort dine erfaringer og indledende øvelser, så du kan sætte ind og ændre strategi fra krise-strategi til en aktivt vækstmarkedsstrategi..

Udsigt til recession! Skal virksomhederne holde igen med investeringerne?

Martin Jagd Graeser
CEO & Co-founding Partner

martin@kvantum.com
53771554
LinkedIn

Udsigt til recession! Skal virksomhederne holde igen med investeringerne?